به نام خدا

فصلنامه تمدن حقوقی از قوانین COPE“ Committee on Publication Ethics” و «آئیننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی مصوب 1398» پیروی می‌کند.

فصلنامه تمدن حقوقی به خوانندگان محترم اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان محترم برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند.

فصلنامه تمدن حقوقی، سرقت ادبی را بررسی می نماید.

رعایت نشانه‌های سجاوندی، دستور خط و مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تقریر مقاله ها الزامی است.

فصلنامه تمدن حقوقی در ویرایش مقاله ها، آزاد است.

فصلنامه تمدن حقوقی، هیچ گونه رابط و نماینده ای جهت دریافت مقاله ندارد و صرفا بررسی مقاله ها از طریق سامانه فصلنامه صورت می پذیرد. خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه فصلنامه و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایید و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی خودداری فرمایید.

ارسال فرم «تعارض منافع» در هنگام بارگذاری فایل اصلی مقاله، الزامی می باشد.

کشور محل انتشار: جمهوری اسلامی ایران

آغاز انتشار: 1397 

دسترسی به مقاله‌ها: نوع دسترسی به‌صورت «باز» می‌باشد.

نوع انتشار: الکترونیکی

درصد پذیرش: سی و پنج درصد

تناوب انتشار: فصلنامه

زبان: فارسی و انگلیسی

موضوع: گرایش های حقوق

نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی

رتبه: علمی تخصصی (دانشجویان محترم دکتری تخصصی از ارسال مقاله های مستخرج از رساله دکتری جهت پیش دفاع و دفاع خودداری فرمایند.)

نوع داوری: دوسو ناشناخته و حداقل دو داور 

شیوه سنجش، ارزیابی و انتخاب: تایید دو داور، تصویب هیأت تحریریه و سردبیر

زمان بررسی اولیه مقالات: پنج روز

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری: دو ماه

مدت زمان برای چاپ و انتشار: از زمان تایید و تصویب چهار ماه

روش ماخذ نویسی: APA

شناسه دیجیتال اسناد (doi): دارد

مشابه یابی: سامانه سمیم نور

هزیه داوری: دارد (طبق آئین نامه وزارت علوم)

هزینه چاپ: دارد (طبق آئین نامه وزارت علوم)

موسسات علمی همکار: (LONDON CENTER FOR DEVELOPMENT (LCD

نحوه ارتباط: بخش تماس با ما

ایمیل: pzh.fars@gmail.com 

 

ارائه شناسه رایگان ORCID  برای تمامی نویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) الزامی است. از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از ارسال مقاله به فصلنامه تمدن حقوقی، نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند.

https://orcid.org/signin

برای مشاهده راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID روی لینک زیر کلیک فرمائید:

http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf

 

نویسنده های محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی استفاده نمایند.

www.samimnoor.ir

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 18، اسفند 1402، صفحه 1-100 (ویژه نامه هوش مصنوعی) 

جایگاه هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری

10.22034/lc.2024.447141.1452

همایون مافی؛ فاطمه قناد؛ محمدامین اسماعیل پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر یاسر شاکری
orcid 0000-0001-7732-8125
ssssf200@gmail.com

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی) اعضای مشورتی هیات تحریریه ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان