سندرم زن کتک خورده و دفاع مشروع: اختلافی قانونی و تجربی

نوع مقاله : ترجمه ای

نویسنده

دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

10.22034/lc.2024.441411.1446

چکیده

خشونت علیه زنان یک معضل اجتماعی قابل توجه است. خشونت خانگی اغلب با کشتن همسر توسط زن به اوج خود می رسد. زنانی که به قتل همسران یا شریک عاطفی خود متهم شده­اند، اقدامات خود را به عنوان دفاع مشروع توجیه می­کنند و با شهادت کارشناس متخصص درخصوص «سندرم زن کتک خورده» به دنبال تقویت ادعای خود هستند. این در حالی است که، یک زن آسیب دیده پس از پایان حمله یا در زمانی که ظاهراً هیچ تهدیدی فوری وجود ندارد، همسر خود را به قتل می­رساند. همچمین، زن در رابطه خشونت آمیز همیشه گزینه دیگری مانند ترک رابطه به جای قتل آزارگر را دارد. در این پژوهش با نگاهی انتقادی و روش توصیفی-تحلیلی، ضمن نقد تئوری زن کتک خورده از «لنور واکر» و بیان معایب این نظریه، استدلال می کند که در پرونده­های دفاع مشروع دادگاه­ها نباید شهادت کارشناس متخصص را صرفا براساس توجیه علمی بپذیرند، بلکه بایستی به هیئت منصفه اجازه ارزیابی ادعای دفاع مشروع بر پایه مؤلفه­های آن، تحقیقات معتبر علوم اجتماعی، سابقه خشونت زن کتک خورده و شرایط حاکم بر وقوع جرم، علل اقتصادی و اجتماعی را دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Battered Woman Syndrome and Self-defense: A Legal and Empirical Dissent

نویسنده [English]

  • Maryam Farahi
PhD in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The abuse of women is a significant social problem. Domestic violence often culminates with the woman killing her mate.3 With increasing frequency abused women charged with killing their husbands or lovers justify their acts as self-defense and seek to support these claims with expert testimony on "battered woman syndrome". Frequently, however, a battered woman kills her mate after an attack has ended or at some time when, seemingly, no immediate threat is present. Further, a woman in a violent relationship would appear always to have an alternative to killing the man-leaving the relationship. In this article, with a critical view and descriptive-analytical method, while criticizing the battered woman theory by Lenore Walker and stating the disadvantages of this theory, argues that In cases of self-defense, the courts should not accept the testimony of an expert based solely on scientific justification, but the jury should be allowed to evaluate the claim of self-defense based on its components, valid social science research, the history of violence of the battered woman, and the prevailing conditions. Give the economic and social reasons for the crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-defense
  • Battered Woman Syndrome
  • Domestic Violence
  • Cycle of Violence
  • Learned Helplessness