واکاوی حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

10.22034/lc.2024.450603.1461

چکیده

امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می­ شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می‌باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن­ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می‌باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می‌باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت­اند از: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان‌های قضایی، سازمان‌های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می‌باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Rights of Prisoners with an Approach to Domestic and International Institutions

نویسندگان [English]

  • Sayyedeh Mahshid Miri Balajorshari 1
  • Amirreza Mahmoudi 2
1 PhD student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the laws and regulations related to the rights of prisoners in the domestic and international arena are predicted and implemented with greater importance and dimensions than in the past. A prisoner is a human being and has human dignity, and by imprisonment, only his physical freedom is taken away and his other citizenship rights must be preserved, therefore respecting the rights of prisoners and behaving by human rights towards them, according to domestic and international laws. It is very important. The purpose of this research is to explain the rights of prisoners with an approach to domestic and international institutions. International institutions in charge of prisoners' rights include Amnesty International, Committee for the Prevention of Torture, Committee against Torture, and Human Rights Watch, and some domestic institutions that are active in the field of prisoners' rights include: Prisons Organization, Welfare Organization, Judicial organizations, non-governmental organizations, after-care centers. Accurate and correct implementation of the constitution, the executive regulations of the prisons organization and security and educational measures of the country approved in 1400, the law respecting legitimate freedoms and protection of citizenship rights approved in 1382, paying attention to the material and spiritual rights of prisoners as well as monitoring and developing new regulations as There are solutions to preserve the dignity, reputation and personality of prisoners. The type of research in this research is theoretical and its method is descriptive and analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prison
  • Prisoners' Rights
  • Domestic Laws
  • International Documents