بررسی اعتبار و جایگاه تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث «تی پی اف» در داوری سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین الملی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.399226.1349

چکیده

تحلیل‌های ارائه‌شده درخصوص«تی پی اف» در داوری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری هر دو مشترک است. اما در ارتباط با اعتبار و جایگاه «تی پی اف» در داوری سرمایه‌گذاری به این دلیل که این حوزه محل حضور دولت‌هاست حساسیت‌ها و توجهات بیشتری را به خود جلب می‌نماید. در این پژوهش سعی شد یک بازتاب عادلانه از دیدگاه‌های متفاوت در منازعات گسترده‌تر درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی و داوری سرمایه‌گذاری و تقویت تمرکز چنین منازعات و تأثیر آن بر «تی پی اف»  ارائه شود. با توجه به گسترش و استفاده روزافزون از «تی پی اف» در داوری‌های سرمایه‌گذاری، شواهد بیانگر پذیرش این نهاد توسط ایکسید دارد. ازجمله نشانه‌های این سخن را می‌توان در تصویب مقررات ناظر بر «تی پی اف» در قواعد داوری و قواعد سازش 2022 ایکسید مشاهده نمود. دراین‌ارتباط، ماده 14 قواعد داوری 2022 ایکسید و ماده 12 قواعد سازش 2022 ایکسید، بر ضرورت افشاء هویت تأمین‌کننده مالی تأکید دارند. ماده 53 قواعد داوری 2022 ایکسید نیز وجود «تی پی اف» را به‌تنهایی برای توجیه صدور دستور ارائه تضمین برای جبران هزینه‌ها کافی نمی‌داند. همچنین ایکسید و آنسیترال به‌صورت مشترک در حال بررسی یک راهنمای رفتاری برای داوران در دعاوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌باشند که یکی از موضوعات، ضرورت افشاء رابطه داور با تأمین‌کننده مالی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Credibility and Status of International Arbitration Financing by the Third Party "TPF" in Investment Arbitration

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahdi Asadi
PhD student in International Trade and Investment law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Principles and analysis set forth in Third Party Funding in International Arbitration (TPF) apply to both international commercial and investment arbitration. Because investment arbitration involves states, It necessarily implicates a range of policy issues more deeply, more regularly, and (in some cases) differently than private commercial disputes. These policy issues arise within a larger political context, and within the larger policy debates about the purpose, function, and legitimacy of the laws governing foreign investment and investment arbitration more gener. Another factor that complicates discussion of policy issues regarding third-party funding in investment arbitration is that key elements of these debates are often premised on factual assumptions. This article does not, seek to resolve the existing policy questions. Instead, the primary aim of this article is to identify broader policy issues that relate to analysis in earlier articles in "TPF". Toward that aim, this article will first explore general policy issues that inform specific debates about third-party funding, followed by discussion of political risk insurance, and how it compares and contrast with third-party funding and inter-relates with some policy issues raised regarding third-party funding. According to the expansion and increasing use of "TPF" in investment arbitrations, there are evidences showing the acceptance "TPF" by ICSID.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Investment
  • Investment Arbitration
  • Third-Party Funding in International Arbitration (TPF)