بررسی جبران هزینه ها و امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها در تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین الملی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/lc.2024.423709.1408

چکیده

چالش‌های اساسی مالی، فضای پیرامون نهاد تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») را احاطه نموده ‌است. ازجمله این چالش‌ها امکان مطالبه هزینه‌های «تی پی اف» است. شخص تأمین مالی شده برنده انتظار دارد هزینه های «تی پی اف» توسط طرف بازنده جبران شود. بررسی چنین امکانی می‌بایست تحت معیار «منطقی بودن» در قوانین و قواعد حاکم بررسی شود. هزینه‌های داوری می‌تواند در دایره «منطقی بودن» قرارگرفته و قابل جبران باشد. اما درخصوص سود تأمین‌کننده مالی به نظر خارج از معیار قرار داشته و توسط شخص بازنده قابل جبران نمی‌باشد. دیگر چالش مالی مهم امکان درخواست قرار تأمین هزینه‌ها توسط خوانده است. با توجه به این که داوری یک مکانیسم رایج در تجارت بین‌الملل محسوب می‌گردد، هنگام بروز اختلاف، معمولاً یکی از طرفین برای حل‌وفصل اختلاف به داوری مراجعه می‌کند. دراین‌ارتباط یکی از موضوعات موردتوجه خوانده نگرانی از ناتوانی خواهان نسبت به پرداخت هزینه‌های داوری متحمل شده به وی خواهد بود. چالش اصلی دیوان‌های داوری پاسخ به این سؤال است که آیا با وجود قرارداد «تی پی اف»، اصولاً خوانده‌ دعوا می‌تواند درخواست قرار تأمین هزینه‌ها نماید؟ و درصورت درخواست واکنش دیوان‌های داوری نسبت به چنین درخواستی چگونه باید باشد؟. براساس تحلیل منابع موجود و پرونده‌های داوری گزارش‌ شده وجود «تی پی اف» به‌تنهایی برای توجیه صدور قرار تأمین هزینه‌ها کافی نیست و این درخواست باید براساس معیار «ناتوانی» یا معیارهای دیگر (در قوانین ملی ویا قواعد رسیدگی حاکم)، بدون توجه به وجود هر نوع قرارداد «تی پی اف» تعیین شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recovery of Costs and Security for Costs in Third Party Funding in International Arbitration

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahdi Asadi
PhD student in international trade and investment law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Essential financial challenges surround the space around third party funding in international arbitration (TPF). A significant challenge in this regard is the possible recovery of TPF costs. The winning funded party expects the TPF costs to be paid by the losing party. The examination of such a possibility should be examined under the criterion of “reasonableness” in the governing laws. Arbitration costs can be placed within the cycle of “reasonableness” and become recoverable. However, it appears that the funded party’s profits are out of that criterion and cannot be recovered from the losing party. Another important financial challenge is the possible security for costs by the defendant. In this regard, a major concern for the defendant is the inability of the plaintiff to pay the costs of arbitration. Thus, the main challenge facing the arbitration tribunal is answering the following questions: Can a defendant request security for costs despite the existence of a TPF contract? And if such a request is made, how should the arbitration tribunal react to that? Based on the analysis of the existing resources and reported arbitration cases, the existence of TPF is not sufficient to justify the issuance of an order concerning the security of costs, and such requests should be decided upon based on the criterion of “Impecunious” or similar criteria (in national laws/the Governing Laws), regardless of the existence of any TPF contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Party Funding in International Arbitration (TPF)
  • Recovery of Costs
  • Security for Costs