تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین الملی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.168694

چکیده

تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم به «تی پی اف») به عنوان یکی از روش های تأمین مالی داوری بین المللی پدیده ای نوظهور است که استفاده از آن به سرعت در حال افزایش است، نقش بسیار مهمی را در توسعه و گسترش داوری بین المللی ایفاء می نماید و قانونگذاران ملی را نیز به چالش کشیده است. این نهاد نوظهور به تدریج مورد توجه و استقبال جامعه داوری قرار گرفته و به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و مهم، همزمان با گسترش، روز به روز جنبه های مختلفی از آن آشکار می شود. در کمتر از یک دهه، «تی پی اف» به صحنه‌ اصلی بازار داوری تجاری بین‌المللی وارد شده است. «تی پی اف» از یک‌سو بسیاری از اشخاص همچون شرکت‌های ورشکسته یا شرکت‌های کوچک و متوسط و حتی بسیاری از شرکت‌های بزرگ را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند دعوای خود را در مراجع داوری بین‌المللی بدون دغدغه مالی طرح نمایند؛ و از سوی دیگر هم به سرمایه‌گذاران زیادی فرصت می‌دهد تا پس از تجربه بحران بازار جهانی سال 2008 سرمایه‌های خود را در چنین کسب‌وکار جدیدی به‌کارگیرند که وابسته به کارکرد و سوددهی بازارهای مالی یا سرمایه‌ای همچون سهام نباشد. توسعه و گسترش هر پدیده در درجه اول مستلزم شناخت آن توسط جامعه هدف است. با توجه به استفاده روزافزون از تأمین مالی داوری بین‌المللی توسط شخص ثالث و نقش پراهمیتی که این نهاد می‌تواند در تقویت جایگاه داوری ایفاء نماید، تبیین «تی پی اف»، امری ضروری است. هدف از این مقاله توصیفی-تحلیلی، تبیین «تی پی اف» از زوایای مختلف است. انتظار می‌رود مطالعه این نوشته به شناخت این مفهوم در نظام حقوقی ایران کمک نماید. به هر میزان استفاده از «تی پی اف» در داوری بین‌المللی توسعه و گسترش پیدا نماید، این موضوع سبب گسترش و توسعه داوری خواهد شد. به همین دلیل این پدیده به‌عنوان مهم‌ترین عامل توسعه داوری بین‌المللی در سطح جهان طی سال‌های آینده معرفی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Third-Party Funding in International Arbitration (TPF)

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahdi Asadi
PhD student in international trade and investment law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Third-party funding in international arbitration (TPF), as one of the methods of funding arrangements for international arbitration is an emerging phenomenon whose use is rapidly increasing, it plays a very important role in the development and expansion of international arbitration, and it has also challenged national legislators. This phenomenon has gradually attracted the attention of the arbitration community and as an undeniable and important fact, along with the expansion, different aspects of it are revealed. In less than a decade, TPF has entered the main stage of the international commercial arbitration market. On the one hand, "TPF" puts many bankrupt companies or small and medium-sized companies and even many large companies in a position where they can pursue their lawsuits in international arbitration authorities without financial worries; And on the other hand, it gives many investors an opportunity to use their funds in such a new business after experiencing the global financial crisis of 2008, which is not dependent on the functioning and profitability of financial markets or capital such as stocks. The development and expansion of any phenomenon first of all requires its cognition. It is expected that reading this article will help to understand this concept in Iran's legal system. No matter how much the use of "TPF" in international arbitration develops and expands, this issue will cause the expansion and development of arbitration. For this reason, this phenomenon has been introduced as the most important factor in the development of international arbitration in the world in the coming years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "TPF"
  • Increase in Demand
  • Status of "TPF" in Legal Systems
  • Counselor