انواع مدل‌های تأمین مالی داوری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین الملی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.397069.1341

چکیده

تأمین مالی داوری بین المللی یکی از حوزه های سرمایه گذاری محسوب می گردد که به موجب آن امکان اقامه و پیگری دعوا برای اشخاص مختلف در دیوان های داوری فراهم می گردد. تنوع تأمین‌کنندگان و متقاضیان تأمین مالی منجر به مجموعه‌ گسترده‌ای از مدل‌های تأمین مالی داوری بین‌المللی شده است. تأمین مالی داوری بین‌المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») به عنوان محبوب ترین و جدیدترین روش تأمین مالی به شدت در حوزه داوری بین المللی مورد استقبال قرار گرفته است. اما واقعیت این است که پیش از ظهور این پدیده جدید مدل های مختلف تأمین مالی مانند تأمین مالی وکیل، بیمه، وام و واگذاری یا فروش دعوی یا رأی مورد استفاده قرار داشته است که البته با ظهور و استفاده از  «تی پی اف» توسعه و تکامل یافته اند. البته با گذشت زمان سرمایه‌گذاران فعال در حوزه تأمین مالی داوری بین‌المللی به‌منظور سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین مالی و جذب مشتری مدل‌های جدید تأمین مالی داوری بین‌المللی از قبیل تأمین مالی اجرای رأی، تأمین مالی پرتفوی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی فراتر از تأمین هزینه‌های حقوقی و تأمین مالی سهامی را  ارائه کردند. ورود در عرصه سرمایه گذاری در حوزه داوری مستلزم شناخت انواع روش های تأمین مالی داوری بین المللی است که هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Types of Funding Models of International Arbitration

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahdi Asadi
PhD student in International Trade and Investment law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

The funding of international arbitration is considered one of the areas of investment, according to which the possibility of pursuing Claims in arbitration. The diversity of funder and funded has led to a wide variety of international arbitration funding models. The third party funding in international arbitration (TPF) has been as the most popular and newest method of funding in the international arbitration. But the fact is that before the emergence of this new phenomenon, different funding models such as Attorney, insurance, loans and Assignment/Sale of Claims or Awards have been used, which of course, with the emergence and use of "TPF" development and have evolved. Of course, with the passage of time, active investors in the funding of international arbitration in order to invest and attract  provide new client of international arbitration funding models such as the Enforcement Financing, portfolio funding, corporate financing, Going Beyond Financing Legal Cost and Equity Financing. Entering in funding of international arbitration requires knowing the types of funding methods of international arbitration.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Funding of International Arbitration Types of financing Models of International Arbitration Third Party Funding in International Arbitration (TPF)