درباره نشریه

فصلنامه تمدن حقوقی با درجه علمی و رویکرد علمی پژوهشی طی مجوز شماره 84741 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به فعالیت نموده است. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته‌های پژوهشی، این فصلنامه به‌عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه‌گذاری شده است. 

فصلنامه تمدن حقوقی از قوانین COPE“ Committee on Publication Ethics” و «آئیننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی مصوب 1398» پیروی می‌کند.

فصلنامه تمدن حقوقی به خوانندگان محترم اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان محترم برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند.

فصلنامه تمدن حقوقی، سرقت ادبی را بررسی می نماید.

رعایت نشانه‌های سجاوندی، دستور خط و مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تقریر مقاله ها الزامی است.

فصلنامه تمدن حقوقی در ویرایش مقاله ها، آزاد است.

فصلنامه تمدن حقوقی، هیچ گونه رابط و نماینده ای جهت دریافت مقاله ندارد و صرفا بررسی مقاله ها از طریق سامانه فصلنامه صورت می پذیرد. خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه فصلنامه و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایید و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی خودداری فرمایید.

ارسال فرم «تعارض منافع» در هنگام بارگذاری فایل اصلی مقاله، الزامی می باشد.

کشور محل انتشار: جمهوری اسلامی ایران

آغاز انتشار: 1397 

دسترسی به مقاله‌ها: نوع دسترسی به‌صورت «باز» می‌باشد.

نوع انتشار: الکترونیکی

درصد پذیرش: سی و پنج درصد

تناوب انتشار: فصلنامه

زبان: فارسی و انگلیسی

موضوع: گرایش های حقوق

نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی

رتبه: علمی تخصصی (دانشجویان محترم دکتری تخصصی از ارسال مقاله های مستخرج از رساله دکتری جهت پیش دفاع و دفاع خودداری فرمایند.)

نوع داوری: دوسو ناشناخته و حداقل دو داور 

شیوه سنجش، ارزیابی و انتخاب: تایید دو داور، تصویب هیأت تحریریه و سردبیر

زمان بررسی اولیه مقالات: پنج روز

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری: دو ماه

مدت زمان برای چاپ و انتشار: از زمان تایید و تصویب چهار ماه

روش ماخذ نویسی: APA

شناسه دیجیتال اسناد (doi): دارد

مشابه یابی: سامانه سمیم نور

هزیه داوری: دارد (طبق آئین نامه وزارت علوم)

هزینه چاپ: دارد (طبق آئین نامه وزارت علوم)

موسسات علمی همکار: (LONDON CENTER FOR DEVELOPMENT (LCD

نحوه ارتباط: بخش تماس با ما

ایمیل: pzh.fars@gmail.com