کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری خارجی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 128-145

رضا خدابنده لوئی؛ مجتبی انصاریان؛ عارف جعفری صادق آباد