کلیدواژه‌ها = فقه
تاملی در سیاست جنایی و تقنینی ایران در قبال تشهیر متهمان با نگاهی بر فقه و اسناد بین‌المللی

دوره 6، شماره 14، خرداد 1402، صفحه 143-158

10.22034/lc.2023.168002

علی پایدارفرد؛ جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی


ارزیابی فقهی-حقوقی تعدد واقعی در حدود، قصاص و دیات

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.157186

علی محمدی جورکویه؛ احمدرضا امتحانی؛ جواد نادری عوج بغزی


چندپارگی قانون مجازات اسلامی و آثار آن (با تاکید بر جنایت علیه اشخاص)

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 377-399

10.22034/lc.2022.148623

محمدرضا نظری نژاد کیاشی؛ پیمان دولتخواه پاشاکی


جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه‌های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تاکید بر مأموریت‌های پلیسی

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 589-608

10.22034/lc.2022.152702

سید محمدرضا موسوی فرد؛ حمیدرضا نوروزیان؛ فاطمه السادات ضیاالدین پور؛ مریم پورطهماسب پیچا؛ فاطمه هراتیان


ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط بندی در فضای مجازی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 7-27

10.22034/lc.2021.130936

ابوالفتح خالقی؛ سیمین فرخی نیا


بررسی مبانی حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکردهای فلسفی

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 194-206

10.22034/flj.2020.118847

سیدحسام الدین رفیعی طباطبائی