بررسی خلاء های قانونی در برقراری امنیت در دریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق و الهیات دانشگاه پیام نور شیراز

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم(نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی

چکیده

 
ابعاد مختلف زندگی بشر در دنیای معاصر و  پیچیدگی هایی که در رابطه با جامعه به وجود می آید، باعث می گردد که کشور به نگاهی کلان‌نگر  و جامع در خصوص مطالعات امنیت ملی نیازمند باشد تا کشور را از معرض تهدیدات سخت و نرم پیشِ‌رو عبور دهد. نگاه‌های تنگ‌نظرانه نسبت ‌به مطالعات امنیت ملی قطعاً جوابگوی نیازهای کنونی کشور نبوده، به سردرگمی و عدم موفقیت در مبارزه و مقابله با تهدیدات پیرامونی منجر خواهد شد. دولت ها با ایجاد مرز برای خود ملزم به حفظ امنیت جهت ملت نیز می باشند که در برخی از این موارد مرزها به دریا ختم می شود. در راستای حقوق دریاها قوانینی در سطح بین المللی وضع گردیده که دولت ها موظف به رعایت آن می باشند. بحث امنیت دریاها با چالش هایی مواجه است، که به بررسی برخی از این چالش ها و راهکارهای مقابله با این عوامل که امنیت دریایی ایران را به مخاطره می اندازد و خلاء های قانونی که برای مبارزه با آنها وجود دارد می پردازیم. به نظر می رسد با توجه به بافت دولت های منطقه و وضعیت سرزمینی و جغرافیای سیاسی آن امنیت منطقه ای مبتنی بر همکاری بین دولت های منطقه، مناسب ترین شیوه برای تأمین امنیت دریایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Legal Gapes to Maintain the Maritime Security

نویسندگان [English]

  • Mohammad GHorban Zadeh 1
  • Ali Zandi Rad 2
  • Mohammad Kamali 3
1 Assistant professor of law and theology, Payame Noor University, Shiraz
2 Master of Private Law, Qom University(Corresponding Author)
3 PhD student of criminal law and criminology of Islamic Azad University, U.A.E. Branch
چکیده [English]

Different dimensions of life men in current world and complications are made related to society, lead to country require to comprehensive sight for national security studies to pass the foreside hard and soft threats. Insular sights related to national security studies does not respond to country current requirements certainly, and lead to amaze and failure the counterview against periphery threats. Governments by ribbing, obligate to maintain the self-security and their nations which in some cases these borders ended to a sea domain. Along with maritime rules, international regulations were legislated and governments must to regard them. maritime security matters are challenging, in this research we will study some of these challenges and counterview technics against them, which hazard the maritime security in Iran and legal gapes for counterview against them. It seems that depending on regional government structure and its territory and political geography status, regional security based on the cooperation of regional government, is the best way for maritime security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • maritime rules
  • Persian-gulf