جایگاه زندان های خصوصی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(کالیفرنیا و تگزاس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه(نویسنده مسئول)

چکیده

با اعمال مجازات حبس یکی از اهداف مجازات یعنی، ناتوان سازی و طرد از اجتماع محقق می گردد. کشور ایالات متحده آمریکا بیشترین استفاده از زندان های خصوصی را تجربه نموده است. از علل گرایش به زندان های خصوصی می توان به افزایش آمار زندانیان، کمبود فضای استاندارد، کمبود نیروی انسانی، کمبود امکانات مالی و کارایی بیشتر زندان های خصوصی را نام برد. گرایش به سمت خصوصی سازی زندان در ایالات متحده آمریکا از سال 1980 میلادی در ایالت تنسی شروع شد. در کشور ایران دو مصداق از زندان های خصوصی اجرایی گردید یکی زندان عادل آباد شیراز و دیگری زندان وکیل آباد مشهد که پس از مدتی کوتاه به علت عوامل متعددی جمع آوری گردیدند. پرسش تحقیق این است که جایگاه زندان­های خصوصی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکاچگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of private prisons in Iran and the United States of America (California and Texas)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Foroutan 1
  • Zahra Vahabi 2
1 Assistant professor of criminal law and criminology department of Islamic Azad University of Shiraz
2 PhD student of criminal law and criminology and university instructor(Corresponding Author)
چکیده [English]

Imposing a sentence of imprisonment is one of the objectives of punishment, disability and exclusion from the community. The United States has experienced the most use of private prisons. The reasons for the tendency to private prisons include increasing the number of prisoners, the lack of standard space, shortage of manpower, lack of financial resources, and more effective private prisons. The trend towards privatization in the United States began in Tennessee in 1980. In Iran, two cases of private prisons were executed, one was the Adel Abad Prison in Shiraz and one in Vakil Abad Prison in Mashhad, which was collected shortly after several factors. The question of research is how is the status of private prisons in Iran and the United States of America's criminal law? The present research is applied in terms of its purpose and its contents have been analyzed and compiled using library and library texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Prison
  • Iran
  • USA
  • Texas
  • California