گذری بر مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان، فارسان، ایران

10.22034/lc.2023.169912

چکیده

اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود خارجی ندارند ولی جامعه آن ها را اعتبار کرده و قانون هم آن ها را مورد شناسائی قرار داده است. ازیک دیدگاه تمامی حقوق ­عینی (مانند حق­ ارتفاق)، حق ­کسب و پیشه یا تجارت، سرقفلی و حقوق ­معنوی (مالکیت فکری، ادبی، هنری و صنعتی و میراث ­فرهنگی) جزو اموال غیرمادی هستند. درحقوق ­ایران مالکیت این اموال به رسمیت شناخته شده است. با تکیه­ بر مقررات عام قانونی نمی­ توان انتقال اموال غیرمادی را بیع دانست و قاعدتاً انتقال اموال غیرمادی، در قالب ماده­ 10 ­­قانون مدنی و عقود نامعین صورت می ­گیرد مگر این که قانون مدنی اصلاح شود یا رویه ­قضایی به صورت وحدت رویه، پیوستن انتقال این اموال به بیع را تایید کند یا آن که قوانین موخرالتصویب، واگذاری مصداق ­های این اموال را به عنوان بیع مورد شناسایی قرار دهد. در لایحه اصلاحی قانون ­تجارت مصوب 1347 و قانون بازار اوراق ­بهادار مصوب 1384، به کرات از واژه­ های خریدوفروش استفاده شده است که به ­نظر می­ رسد قانونگذار بیع ­سهام ­شرکت ها که یکی از مصداق های اموال غیرمادی غیرفکری است را مورد شناسایی قرار داده است. فروش ­سرقفلی در قانون روابط ­موجر­و­مستأجر مصوب 1356 «انتقال» است ولی در عرف داد وستد و حتی حقوقدانان  همه­ سخن از فروش سرقفلی می ­کنند. به طور معمول، در اسناد انتقال سرقفلی دکان­ ها و فروشگاه ­ها، به جای اجاره یا انتقال منافع و سرقفلی گفتگو از فروش آن است. ولی در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت با وجود محرز و مشخص بودن عرف خرید­و­فروش این مال، به لحاظ مغایرت برداشت جامعه با حکم صریح ماده 338 قانون مدنی هنوز نمی ­توان حقوق ایران را تسلیم شده عرف مسلم جامعه دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at the Ownership of Immaterial and Non-Intellectual Property in Iranian Law

نویسنده [English]

  • Maryam Taheri Sarteshnizi
Master of Private Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Farsan Branch, Farsan, Iran
چکیده [English]

Immaterial  properties are assets that do not exist externally but are recognized by society and recognized by law. According to one view, all objective rights (such as easement), the right to do business, goodwill, and intellectual property rights (intellectual property, literary, artistic, industrial, and­ cultural heritage) are among the immaterial properties. In Iranian law, the ownership of this properties is recognized. Relying on general legal provisions, the transfer of immaterial  properties cannot be considered a sale and, as a rule, the transfer of immaterial properties is done in the form of Article 10 of the Civil Code and indefinite contracts; unless the Civil Law is amended, or the jurisprudence, as a unified procedure, approves the attachment of the transfer of this property to the sale, or the laws that have been approved later, recognize the transfer of the cases of this property as a sale. In the amendment bill of the Trade Law approved in 1968 and the Securities Market Law approved in 2005, the words "buy and sell" have been used repeatedly, and it seems that the legislator has been identified the share sale of companies, which is one of the examples of immaterial and non-intellectual properties. The sale of key-money is a "transfer" in the Landlord-Tenant Relations Law of 1977, but in the practice of trade and even lawyers, everyone talks about the sale of key-money. Typically, the key-money transfer documents of shops and stores refer to its sale instead of renting or transferring interest and key-money. But in the case of the right to acquire or profession or trade, despite the fact that the custom of buying and selling this property is clear, in terms of the contradiction of the society's perception with the explicit ruling of Article 338 of the Civil Code, it is still not possible to consider Iran's rights as surrendered as a definite custom of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immaterial Properties
  • the Right to do Business or Profession
  • Right of Business
  • Key-Money
  • the Transfer
  • Civil Law