بایستگی التزام جامعه بین المللی به حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی در سیاق حقوق بین الملل موضوعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.152384

چکیده

حق حاکمیت از مفاهیم کلیدی است که علاوه بر تنظیم رابطه دولت با مردم در عرصه داخلی، روابط دولت ها را با یکدیگر در عرصه بین المللی تنظیم می کند. پایان جنگ جهانی و اشغال اراضی فلسطین به دست نظامیان بریتانیا به بهانه قیمومت و بازآفرینی ساختار سیاسی در این اراضی، مقدمه صدور اعلامیه بالفور و ادعای تشکیل رژیم صهیونیستی گردید. حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی هنوز بر بسیاری از دولت ها و ملت ها محرز است. بیش از هفتاد سال اشغالگری، تجاوز و اعمال فشارهای مختلف سلبی یا ایجابی بر دولت­ها و ملت­ها به منظور اعلام به رسمیت شناختن کشور خودخوانده صهیونیستی–یهودی و برقراری ارتباطات مختلف سیاسی و اقتصادی نتوانسته موجد حقی برای صهیونیست ها برای اعمال حاکمیت بر فلسطین و رافع حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی باشد. شاخص هایی که در زمینه شناسایی حق حاکمیت فلسطینیان به منظور اعمال این حق بر اراضی اشغالی  شناسایی شده است جملگی دلالت بر وجود حق حاکمیت مردم فلسطین بر اراضی اشغالی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of Obligation of International Community in Respect of the Rights of Palestinian to Sovereignty Over the Occupied Territories in the Context of International Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Setayesh Pur 1
  • Saeid Nasrollah Zadeh 2
1 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
2 Master of Public Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The right to sovereignty is one of the key concepts that, in addition to regulating the relationship between the government and the people in the domestic arena, regulates the relations of governments with each other in the international arena. The end of World War II and the occupation of the Palestinian territories by the British military under the pretext of guardianship and the re-creation of the political structure in these territories, preceded the issuance of the Balfour Declaration and the claim of the Zionist regime. Palestinian sovereignty over the occupied territories is still evident to many governments and nations. More than seventy years of occupation, aggression and various negative or positive pressures on governments and nations to declare recognition of the self-proclaimed Zionist-Jewish state and establish various political and economic ties have failed to create a right for the Zionists to rule Palestine and deprive the right. Palestinian sovereignty over the occupied territories. The indicators identified in the context of recognizing Palestinian sovereignty in order to exercise this right over the occupied territories all indicate the existence of the right of the Palestinian people to sovereignty over the occupied territories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palestine
  • Right to Sovereignty
  • Balfour Declaration
  • Right to Self-Determination