واکاوی ابعاد کاستی‌های حقوقی جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی به اشخاص غیردولتی زیان دیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

10.22034/lc.2022.151384

چکیده

رشد و توسعه فناوری ها و پویایی صنایع در زیست کره در چند دهه اخیر سبب ساز افزایش وجود و ورود خسارات زیست محیطی گردیده است. از آن جایی که عناصر محیط زیستی در چرخه حیات و بقا وابستگی و پیوستگی دارند، همواره ضرورت حفظ آن الزامی بی چون و چرا می طلبد. چرا که محیط زیست ضمانتی فرامرزی دارد و وابسته به مرزهای یک کشور نیست. لذا ایجاد هرگونه بحران و آلودگی، سبب ورود خسارت به محیط زیست گردیده و نادیده گرفتن مخاطرات کوچک زیست محیطی، سبب به وجود آمدن بحران وسیع در سطح بین المللی و جهانی خواهد شد. در این راستا، وقتی خسارت ناشی از آلودگی ­های فرامرزی به دولت­ ها وارد می­ گردد، به محض شناسایی مسئولیت، مطالبه­ خسارت و جبران آن پیش می آید که این مهم می ­تواند از طریق اقامه­ دعوا باشد. هرچند فقط دولت ­ها تنها متضرر از آلودگی ­های فرامرزی نیستند بلکه اشخاص خصوصی نیز قربانی تلقی می گردند. این پژوهش با هدف شناسایی نظام مسئولیت حاکم بر خسارات فرامرزی در پی آن است  که روند چگونگی مطالبه مستقیم خسارات توسط اشخاص خصوصی را بیان نماید و مشکلات پیش روی آن را روشن سازد. این پژوهش بر این یافته ها استوار است که اگرچه اشخاص خصوصی می ­توانند در دادگاه ­های محل وقوع خسارت فرامرزی درخواست جبران خسارت نمایند، اما با مشکلاتی از جمله تعیین سقف معینی برای صندوق­ های پرداخت کننده­ خسارت زیان دیدگان، تعیین ضرب الاجل برای درخواست غرامت، مشخص نبودن منبع ورود غرامت و نتیجتاً نامعلوم بودن اعمال رژیم مربوط به خسارات روبرو هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Dimensions of Legal Shortcomings in Compensation of Transboundary Environmental Damages to Injured Non-Governmental Persons

نویسنده [English]

  • Nesa Gholizadeh
Master of International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran
چکیده [English]

The increase in the existence and entry of environmental damage has led to the growth and development of technologies and the dynamics of industries in the biosphere in recent decades. Since environmental elements are interdependent in the life cycle and survival, there is always an unquestionable need to maintain it. Because the environment has a cross-border guarantee and does not depend on the borders of a country. Therefore, creating any crisis and pollution, causing damage to the environment and ignoring small environmental hazards, will cause a large-scale crisis at the international and global levels. In this regard, when the damage caused by transboundary pollution is inflicted on governments, as soon as the responsibility is recognized, the claim for damages occurs and compensation, which can be important through litigation. However, not only governments are affected by cross-border pollution, but also private individuals are affected. The aim of this study is to identify the system of liability governing cross-border damages in order to explain the process of how to claim damages directly by private individuals and to clarify the problems facing it. This study is based on the findings that although private individuals can seek redress in the courts where cross-border damages occur, they face problems with issues such as setting a certain ceiling for compensation funds, setting a deadline for claiming compensation. The source of the compensation is unclear and, consequently, the regime's actions are related to the damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transboundary Damages
  • Compensation
  • Environmental Damages
  • Individuals
  • Legal Deficiencies