ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی توسط ضابطین در قانون آئین دادرسی کیفری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه غیرانتفاعی تابناک لامرد، لامرد، ایران

10.22034/lc.2022.151373

چکیده

ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند،  که در این راستا خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد بنابراین، در عین حال که رعایت حقوق شهروندی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری را می توان نام برد که به سمت رعایت حقوق شهروندی پیش رفته اند. از بررسی تکالیف و وظایف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری به خصوص از مواد 28 تا  63 می توان  به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پی برد که برای آن ضمانت اجرا قرار داده شده است و این واقعیت مسلم است که تکالیف بیشتری را بر ضابطان محول کرده و مواردی را که ضابطان از انجام آن نیز ممنوع هستند را افزایش داده است. همچنین توجه و اهتمام مسئولین باعث شده تا منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه گردد که این نیز نشان از توجه به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guarantee of Violation of Civil Rights by Officers in the Code of Criminal Procedure

نویسندگان [English]

  • Amirhasan Abolhasani 1
  • Mohammad Sadeh Amiri 2
1 PhD in Criminal Law and Criminology and University Lecturer
2 Master Student of Criminal Law and Criminology, Tabnak Lamerd Non-Profit University, Lamerd, Iran
چکیده [English]

Judicial officers have a very important role in detecting a crime and conducting a preliminary investigation, in which there is a risk of violating the rights of the accused. The protection of civil rights is closely related to the actions and decisions of officers. Therefore, while the observance of citizenship rights depends on the correct and fair actions of judicial, law enforcement and intelligence officials, the first to face a criminal phenomenon are judicial officers. The first stage in which the rights of individuals may be violated is the stage of crime detection and prosecution. In this regard, the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the Law on Respect for Legitimate Freedoms and the Protection of Citizenship, and the Code of Criminal Procedure can be mentioned, which have moved towards the observance of citizenship rights. Examining the duties and responsibilities of judicial officers in the Code of Criminal Procedure, especially Articles 28 to 63, we can understand the importance and status of civil rights for which enforcement is guaranteed, and it is a fact that more duties are assigned to officers. And has increased the cases that officers are also prohibited from doing. Also, the attention and efforts of the officials have caused the Charter of Citizenship Rights to be prepared by the Vice President for Legal Affairs, which also shows the importance and status of citizenship rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Officers
  • Criminal Procedure Code
  • Citizenship Rights