خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

2 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه علمی کاریردی دادگستری استان فارس، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.150360

چکیده

پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی‌تواند مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن باشد. بلکه سازوکارهای حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم، کارآمد خواهد بود؛ به عبارت دیگر حمایت از بزه‌دیدگان بالقوه و در معرض خطر و نیز بزه‌دیدگان خشونت، با اقدامات سازمان یافته و هماهنگ توسط جامعه مدنی و دولت قابل دستیابی است. از یک سو جامعه مدنی همان نهادها و سازمان‌های غیردولتی، خانواده، مدرسه و رسانه‌های گروهی در بالا بردن سطح آگاهی به زنان در خود باوری، مراقبت از خود و تغییر شیوه زندگی خطرناک برخی از ایشان و همچنین آموزش مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی برای عموم افراد، نقش مهمی در پیشگیری با کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت. ضمن آن که نهادهای مدنی می‌توانند با در نظر گرفتن تسهیلات کافی برای بزه‌دیدگان خشونت، امکان طرح شکایت و پیگیری آن را داشته باشند. از دیگر سو، دولت در معنای عام، با تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی مبنی بر حمایت از زنان اقدام خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Violence Against Women and Ways to Prevent it

نویسندگان [English]

  • Amirhasan Abolhasani 1
  • Abdolvahed Bahmehei 2
1 PhD in Criminal Law and Criminology and University Lecturer
2 BS student in Law, University of Applied Sciences Fars Province, Shiraz, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

It is clear that dispersed criminal material can not properly prevent or reduce violence. Rather, advocacy mechanisms will only work in the light of a discriminatory and coherent criminal policy; In other words, the protection of potential and at-risk victims, as well as victims of violence, can be achieved through organized and coordinated action by civil society and the government. On the one hand, civil society is the same as NGOs, families, schools and the mass media in raising awareness of women in self-confidence, self-care and changing the dangerous lifestyles of some of them, as well as teaching the concepts of human rights and human dignity to the public. Individuals will play an important role in prevention by reducing violence against women. At the same time, civil society organizations can file a complaint and pursue it by providing adequate facilities for victims of violence. On the other hand, the government in the general sense will take legislative, executive and judicial measures to protect women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Women
  • Prevention