آثار ارتکاب جرایم مالیاتی و راه‌های پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

10.22034/lc.2022.149850

چکیده

یکی از جوانب مهم مالیات، بحث جرم مالیاتی است که امروزه یکی از مهم ترین دغدغه‌های سیستم‌های مالیاتی به شمار می رود و به اقتصاد جامعه لطمه وارد می‌آورد. این جرم هنگامی رخ می‌دهد که بعضی افراد در آشکار نمودن اشتغال یا درآمد یا هر دوی آن‌ها به مؤسسات مالیاتی قصور می‌ورزند، در نتیجه بعضی فعالیت‌های اقتصادی را در دفاتر قانونی به صورت عددی و آماری گزارش نمی‌دهند. فساد در جمع‌آوری مالیات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی، تبعیض، بی‌عدالتی و نهایتاً نارضایتی در بین مؤدیان مالیاتی می‌گردد که آثار و تبعات سوء آن در اقتصاد کشورها نمایان بوده و حتی تأثیرات جدی بر دیگر ارکان اجتماعی و سیاسی دولت‌ها به جای گذاشته و می‌تواند نظام سیاسی دولت‌ها را نیز تهدید نماید. قانون جدید مالیات‌های مستقیم به عنوان تحولی جدید در برخورد با جرایم مالیاتی می‌باشد و هدف آن بهبود عملکرد سازمان مالیاتی است. جلوگیری از عدم پرداخت مالیات به عنوان دغدغه‌ای مهم در سالیان اخیر برای دستگاه‌های اجرایی ذیصلاح بوده است. بر همین اساس پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری و نوآوری‌های آن در اصلاحیه مصوب 1394 قانون مالیات های مستقیم گام مهمی در این راستا تلقی می‌گردد. بر همین اساس لازم است عواملی که موجب بروز فساد و یا جرائم در نظام مالیاتی می‌گردد به دقت مورد توجه قرار گرفته و سپس راه‌های پیشگیری از این جرائم در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد تا با استناد به آن بتوان راهکارهای مناسبی در این زمینه ارائه نمود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش تحقیق، به صورت نظری می‌باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای بوده و روش تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی به صورت توصیفی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Committing Tax Crimes and Ways to Prevent it in the Iranian Legal System

نویسنده [English]

  • Maryam Azimi
Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
چکیده [English]

One of the most important aspects of taxation is the issue of tax crime, which is one of the most important concerns of tax systems today and harms the economy of society. This crime occurs when some people fail to disclose employment or income or both to tax authorities, so they do not report certain economic activities to legal offices numerically and statistically. Corruption in tax collection reduces tax revenues, discrimination, injustice and ultimately dissatisfaction among taxpayers, the effects and consequences of which are visible in the economies of countries and can even have serious effects on other social and political pillars of governments and political systems. Also threaten governments. The new law on direct taxes is a new development in dealing with tax offenses and aims to improve the performance of the tax organization. Avoiding tax evasion has been a major concern for the executive branch in recent years. Accordingly, the provision of criminal enforcement guarantees and their innovations in the amendment adopted in 1394 of the Direct Tax Law is considered an important step in this direction. Accordingly, it is necessary to carefully consider the factors that cause corruption or crimes in the tax system and then to examine the ways to prevent these crimes in Iranian criminal law so that appropriate solutions can be provided in this regard Appeared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax offenses
  • Tax
  • Economy
  • Income
  • Tax Proceedings