تبیین اختلاف نظر موجود در خصوص بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد در پرتو نقد رای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضائی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

10.22034/lc.2022.149191

چکیده

با عنایت به نوع پرونده های مطروحه در محاکم،آنچه به نحو غالب در بین عناوین مجرمانه قابل مشاهده است، جرایمی از قبیل ایراد جرح عمدی با سلاح سرد، قدرت نمایی با سلاح سرد و... می ­باشد. بی ­شک اختلاف نظر در راستای رسیدگی به هر یک از جرایم، امری طبیعی بوده و حاکی از برداشت متفاوت از متون مواد قانونی است. آنچه ­که به دنبال بیان آن هستیم و در حوزه دادسرا در راستای رسیدگی به پرونده های جنایی با موضوع فوق نیز ملموس است، اختلاف نظر در خصوص دو بحث عمده است. اول آن که، استفاده افراد از شیشه، جهت آسیب رساندن به دیگری در زمره بزه ایراد جرح عمدی با سلاح سرد قرار می ­گیرد یا خیر؟ و دوم، در صورتی که فرد مرتکب، به عمل جرح عمدی با سلاح سرد خود اقرار نماید و شاکی نیز از ارائه گواهی پزشکی قانونی خود سرباز زند، مقام قضایی می ­تواند در جهت اقرار موثر وی به لحاظ رسیدگی به جنبه عمومی جرم پرونده را با قرار جلب به دادرسی و در نهایت به موجب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند یا می ­بایست به لحاظ عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی پرونده را با صدور قرار منع تعقیب مختومه نماید؟ آنچه به نظر می­ رسد؛ اولا ایراد جرح عمدی به افراد با وسیله از نوع شیشه در زمره بزه ایراد جرح عمدی با سلاح سرد بوده و ثانیا در صورت عدم ارائه ­گواهی پزشکی قانونی شکات و در راستای اقرار موثر متهم می ­توان پرونده را به جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه ارتکابی به دادگاه کیفری دو ارسال نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Difference of Opinion Regarding the Crime of Intentional Assault with a Cold Weapon in the Light of Criticism

نویسندگان [English]

  • Amirreza GHane 1
  • Maryam Fatholahpoor SHiraz 2
1 Master of Correctional Management and Judicial Punishments, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Master student of Criminal Law and Criminology, Meybod University, Meybod, Iran
چکیده [English]

Today, considering the type of cases filed in criminal courts, especially in the field of prosecution; what can be seen most often among the criminal titles of the cases are crimes such as intentional assault, intentional assault with a cold weapon, threat and coercion with a cold weapon, and so on. Undoubtedly, the judicial disagreement in the direction of each of the crimes is a natural thing and indicates the different interpretations of the judges from the texts of the legal materials. what we are trying to say here, and what is tangible in the field of prosecution in order to deal with criminal cases related to the conflict with cold steel, is the disagreement over two major and recurring issues. First, is the use of glass by individuals to harm another a crime of intentional assault with a cold weapon? And secondly, if the perpetrator confesses to intentionally injuring himself with a cold weapon and the plaintiff refuses to provide his forensic medical certificate, the judicial authority can make an effective confession in terms of considering the general aspect of the case. Should be summoned to court and eventually sent to court by indictment, or he should close the case by issuing a restraining order for not providing a forensic certificate. what it looks like; firstly, intentionally injuring people with a glass device is a crime of intentionally injuring with a cold weapon, and secondly, if a forensic medical certificate is not provided and the accused confesses effectively, the case can be referred to the public aspect of the crime. sent two to the criminal court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold Weapon
  • Glass
  • Intentional Assault
  • Forensic Certificate