امکان سنجی تفویض اختیار درخواست احاله از سوی دادستان به معاون دادستان و دادیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.148625

چکیده

مقامات دادسرا به دلیل وظایف و اختیارات مهمی که از مرحله کشف جرم تا صدور کیفرخواست بر ‌عهده دارند، از مهم‌ترین ارکان نظام قضایی به شمار می‌آیند. با توجه به وظایف و اختیارات گسترده دادستان امکان تفویض اختیار و ارجاع امور به معاونین و دادیاران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. چرا که دادستان از طرفی ریاست اداری بر دادسرا داشته و ناظر بر حسن اجرای قوانین است از سوی دیگر مطابق قانون می‌تواند در امر تحقیق مداخله نماید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به ‌عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می‌تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. لزوم تبعیت دادیار از دادستان مطلق نبوده و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه‌ای است که دادستان بر ‌عهده وی قرار می دهد یا به او ارجاع می‌کند و او بر این اساس مکلف به تبعیت از دادستان است. هدف اصلی در این مقاله بررسی امکان تفویض اختیار درخواست احاله از طرف دادستان به معاون و دادیار است. چرا که در قانون به تشریفات احاله پرداخته شده و در مورد ارجاع آن به سایر مقامات قضایی دادسرا سخنی به میان نیامده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Delegating the Authority to Request Referral from the Prosecutor to the Deputy Prosecutor and the Assistant Prosecutor

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Movahedi 1
  • Peyman Dolatkhah Pashaki 2
  • Vahid Dadgostar 3
1 Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 PhD Student in Criminal Law and Criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

Prosecutor’s office officials are one of the most important pillars of the judiciary due to the important duties and powers they have from the stage of crime detection to indictment. Due to the extensive duties and powers of the prosecutor, the possibility of delegating and referring cases to deputies and prosecutors is of particular importance. Because the prosecutor, on the one hand, has the administrative head of the prosecutor's office and oversees the proper implementation of the law, on the other hand, according to the law, he can intervene in the investigation. Unlike the investigator, who is basically independent of the prosecutor, the prosecutor, as a judicial official of the prosecutor's office, is not independent of the prosecutor and can perform other duties of the prosecutor on behalf of the prosecutor in addition to the preliminary investigation. The need for the prosecutor to obey the prosecutor is not absolute and is limited to the type and nature of the duties that the prosecutor assigns to him or refers to him, and he is therefore obliged to obey the prosecutor. The main purpose of this article is to examine the possibility of delegating the authority to request a referral from the prosecutor to the deputy and the prosecutor. Because the law deals with referral procedures and does not mention referring it to other judicial authorities of the prosecutor's office.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assistant Prosecutor
  • Referral
  • Prosecutor
  • Deputy Prosecutor
  • Supreme Court