کودک و کودکی از منظر علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.148617

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی نوع درک، توصیف، تعریف و تحلیل دانش و علوم مختلف از جمله تاریخ، روان ­شناسی، جامعه ­شناسی و جمعیت­ شناسی نسبت به کودک و کودکی است. این پژوهش در سطح جامعه ­شناسی علم و معرفت و با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی صورت می­ پذیرد. نتایج نشان می ­دهند که نگاه تاریخ به کودکی، نگاهی نسبی ­گرایانه و برساختی است. تاریخ، کودکی را امری مطلق و ذاتی نمی­ داند، کودکی از منظر تاریخ امری برساخته اجتماعی است. تاریخ سرآغازی برای مطالعات جامعه ­شناختی کودکی است. گویی بسترهایی برای اندیشیدن نسبی­ گرایانه بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده. در بین نگاه های روان­ شناسانه و جامعه­ شناختی ­تر نسبت به کودکی تعارض وجود دارد و در این رابطه همواره شاهد دوالیته روان­ شناسی و جامعه ­شناسی هستیم. روان ­شناسی هنوز متکی به قواعد ثابت فرازمانی و فرامکانی برای رشد کودک است و رشد نیز تکاملی است. کودکی نه هدف بلکه مسیری برای رسیدن به هدف که همان بزرگسالی است، می ­باشد لذا تأکید بر اهمیت کودکی برای ایجاد مبناهای رشد کالبدی و روانی سالم برای بزرگسالی است. در حالی که جامعه ­شناسی، کودکی را برساخته اجتماعی می ­داند که بر اساس شرایط زمانی و مکانی، کاملاً متفاوت است. کودکی از منظر جامعه­ شناسی مبتنی بر قاعده تکامل نیست؛ کودکی نه مسیر و ابزاری برای رسیدن به بزرگسالی بلکه کودکی خود هدف است. کودکی باید به عنوان هدف و از منظر خودِ کودکان شناخته شود در غیر این صورت بزرگسالی هدف و شناخت کودکی نیز از منظر بزرگسالان خواهد بود. در نهایت چنین امری منجر به مشروعیت ­بخشی و توجیه اعمال سلطه و قدرت بزرگسالان بر کودکان می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Child and Childhood from the Perspective of Science

نویسنده [English]

  • Maryam SHa’ban
PhD in Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to identify the types of perception, description, definition and analysis of various sciences, including history, psychology, sociology and demography of children and childhood. This research is carried out at the sociological level of science and knowledge with a qualitative approach and documentary analysis method. The results show that the view of history on childhood is a relativistic and constructive view. History does not consider childhood as an absolute and intrinsic thing; a child is a socially constructed thing from the perspective of history. History is the beginning of childhood sociological studies. It is as if it created a basis for relativistic thinking based on social and cultural conditions. Are. Psychology still relies on fixed transtemporal and transcendental rules for a child's development, and development is evolutionary. Childhood is not a goal but a path to achieve the goal which is adulthood, so the emphasis is on the importance of childhood to lay the foundations for healthy physical and mental development for adulthood. Sociology, on the other hand, considers a child to be a social construct that is quite different in terms of time and place. From a sociological point of view, a child is not based on the rule of evolution; Childhood is not a path and a tool to reach adulthood, but childhood itself is a goal. Childhood must be recognized as a goal and from the perspective of children themselves, otherwise adulthood will be recognized as a goal and cognition of children from the perspective of adults. Ultimately, this leads to legitimacy and justification for the exercise of adult domination and power over children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childhood
  • Science
  • Developmental Psychology
  • Constructivism
  • Children's Agency