واکاوی آراء مبتنی بر جبران خسارت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا

2 دکتری حقوق بین الملل محیط زیست و مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.148612

چکیده

حل و فصل اختلافات محیط زیستی مسئله ای نوظهور در عرصه بین المللی است. حقوق بین الملل به طور فزاینده ای حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک هدف بسیار مهم در نظر گرفته و در این خصوص محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری باید به اختلافات زیست محیطی بپردازند. این پژوهش به دو پرونده جبران خسارت فی مابین نیکاراگوئه و کاستاریکا مطرح در دیوان بین المللی دادگستری و پرونده منابع طبیعی بورلینگتون علیه دولت اکوادور مطرح در مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) که نسبت به هر دو آن ها اتخاذ تصمیم گردیده، می پردازد. هدف این پژوهش این است که بررسی نماید چگونه محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری تصمیم به ورود به پرونده های مربوط به اختلافات زیست محیطی و تصمیم به جبران خسارت های زیست محیطی می گیرند. یافته مدنظر در این پژوهش آن است که جبران خسارت به عنوان محور نهفته مسئولیت نقش بسیار مهمی در مهار مخاطرات محیط زیستی دارد. با این توصیف این پژوهش با بررسی محتوایی دو رای محیط زیستی از دو مرجع مختلف حل اختلاف، ضمن تبیین چهارچوب های اصولی کار، بر اهمیت مسئله حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. این واکاوی در واقع مسیر تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Opinions Based on Compensation in the Light of International Environmental Law

نویسندگان [English]

  • Abbas Poorhashemi 1
  • sobhan Tayebi 2
1 Faculty member and President of the Canadian Institute of International Law
2 PhD in International Environmental Law and Lecturer University of Science and Research (Corresponding Author)
چکیده [English]

Resolving environmental disputes is an emerging issue in the international arena. International law has increasingly incorporated environmental protection as an objective, and international courts and arbitral tribunals must address environmental disputes. This Comment discusses two recent decisions: Compensation owed by Nicaragua to Costa Rica and Burlington Resources—cases decided at the International Court of Justice (ICJ) and the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), respectively. The goal is to illustrate how international courts and arbitration tribunals have decided cases involving environmental disputes and ordered reparations for environmental harm. The finding of this study is that compensation as a latent axis of responsibility has a significant role in controlling environmental hazards. However, by examining the content of two environmental votes from two different dispute resolution authorities while explaining the basic frameworks of work, this study emphasizes the importance of environmental protection. This analysis shows, in fact, the path of evolution and development of international environmental law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Court of Justice
  • ICSID
  • Compensation
  • Environmental Dispute Resolution
  • Liability