کلیدواژه‌ها = آلودگی رادیواکتیو
بررسی روند رسیدگی به قضیه ماکس پلانت در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

دوره 2، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 87-108

موسی عاکفی قاضیانی؛ محمد عاکفی قاضیانی