کلیدواژه‌ها = جرم انگاری
گفتمان سیاست تسامح صفر در نظام کیفری ایران؛ بسترها و زمینه ها

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 125-150

10.22034/lc.2022.148613

رستم علی اکبری؛ پوریا دشتی نژاد


هُنر جرم انگاری

دوره 2، شماره 4، آذر 1398، صفحه 77-95

برهان خاطری