هُنر جرم انگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه و رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه

چکیده

اهمیت و جایگاه قوانین کیفری به حدی است که ارزش‌های اساسی و واقعیات اخلاقی هر جامعه و کشوری را می‌توان در آن ملاحظه نمود؛ تا جائی که اگر کسی بخواهد در هر نقطه ای از جهان زندگی کند باید هنجارهای حمایت شده در قوانین جزایی آن سرزمین را فرا گیرد و در مسیر آن گام بردارد. قوانین جزایی در سراسر جهان مبتنی بر اصول و قواعدی هستند که حافظ حقوق اساسی بشرند. شیوه تدوین و تقنین قوانین جزایی دارای حساسیت و متدهای خاص خود می‌باشد. قانون گذار قوانین کیفری  باید بر اهمیت و جایگاه والای کار خود آگاه بوده و بیش از همه کوشش نماید تا قانون کیفری بدون هر گونه ایراد و اشکال در قانون نویسی و جرم انگاری تصویب گردد و اجرای آن برای مجریان قانون خالی و عاری از هرگونه ابهام و تردید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Art of Criminalization

نویسنده [English]

  • Borhan Khateri
..phd of Criminal Law and Criminology, University Lecturer and Head of the First Branch of the Criminal Court of Kermanshah Province
چکیده [English]

The importance and status of criminal law is such that the fundamental values and moral realities of any society and country can be considered, so much so that if one wants to live anywhere in the world, one must learn the norms protected in the criminal law of that land. Take it and take a step in that direction. Criminal law around the world is based on principles and rules that protect human rights. The method of drafting and legislating criminal laws has its own sensitivities and methods. The legislator of criminal law should be aware of the importance and high status of his work and try his best to pass the criminal law without any objections and problems in writing and criminalizing the law, and its implementation should be clear and unambiguous for law enforcement officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal law
  • criminalization
  • values
  • crime and punishment
  • crime control