نقش اموال تملیکی دولت در پیشبرد اهداف اقتصادی: تحلیل قوانین و بررسی موانع و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی، دانشگاه آپادانا، شیراز، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آپادانا، شیراز، ایران

10.22034/lc.2024.437378.1442

چکیده

بررسی قوانین مرتبط با اموال تملیکی ازجمله قوانبن مربوط به سازمان، ضبط و مصادره اموال، مالکیت، مدیریت و نحوه بهره برداری از این اموال اهمیت ویژه ای دارد، بدون تردید یکی از منصفانه‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل چهل و نهم می‌باشد که براساس آن دولت مکلف شده است اموال حاصل از جرائم خاص که می توان گفت یکی از مهم ترین آن ها کالای قاچاق می باشد و هرگونه اعمال نامشروع دیگر را به مردم و صاحبان واقعی آن برگرداند و درصورت نامعلوم بودن آن ها به بیت‌المال بدهد که در این صورت دولت می تواند برای تحقق اهداف اقتصادی خود مانند توسعه صنایع، ایجاد شغل، توزیع منابع و بهبود شرایط اقتصادی کشور از این اموال استفاده کند. انطباق و کارآمدی قوانین و مقررات دولتی با برنامه‌های اقتصادی در هر کشوری عامل توسعه تلقی می‌شود و ساختارهای قانونی مناسب، بی‌طرفانه و ضد فساد نقش به سزایی در این امر ایفاء می‌کند. در شرایط اقتصادی امروز، نقش دولت در اتخاذ هر نوع تصمیم و هریک از سیاست‌های آن بسیار مهم است. در این پژوهش که از نوع تحلیلی-توصیفی می‌باشد به این نتیجه رسیدیم که عدم نظارت دقیق بر استفاده و ارزیابی دارایی‌های دولتی؛ استفاده ناکارآمد و نامناسب از آن ها، واگذاری نامناسب و زیان جدی به دارایی‌ها به ‌دلیل مدیریت نادرست آنان، مشکلاتی هستند که اغلب در مراحل مختلف مدیریت اموال تملیکی مشاهده می‌شوند و از عمده ترین چالش‌های اصلی دولت در این راستا، رسوب کالا در انبارهای گمرکی و بنادر کشور و ضعف قوانین و مشکلات ساختاری و سازمانی در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Government-Owned Property in Promoting Economic Goals: Analysis of Laws and Examination of Obstacles and Solutions

نویسندگان [English]

  • Elham Derki 1
  • Ayda Mokhtareh 2
  • Behnam Rastegari 2
1 Master student of financial and economic law, Apadana University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Apadana University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Examining the laws related to acquired property, including the rules related to the organization, confiscation and confiscation of property, ownership, management and the way of exploitation of this property is of particular importance, without a doubt, one of the fairest principles of the Islamic Republic of Iran is Article 49, which is based on that government is obliged to return the property resulting from certain crimes, one of the most important of which is contraband and any other illegal acts, to the people and its real owners, and if they are unknown, give them to Baitulmal, in which case The government can use these properties to achieve its economic goals, such as developing industries, creating jobs, distributing resources, and improving the country's economic conditions. Compliance and efficiency of government laws and regulations with economic programs in any country is considered a development factor, and appropriate, impartial and anti-corruption legal structures play a significant role in this matter. In today's economic conditions, the government's role in making any type of decision and any of its policies is very important. In this research, which is analytical-descriptive, we came to the conclusion that the lack of strict monitoring of the use and evaluation of government assets; Inefficient and inappropriate use of them, inappropriate assignment and serious damage to assets due to their mismanagement are problems that are often observed in different stages of property management, and one of the main challenges of the government in this regard is the deposition of goods in customs warehouses and The ports of the country and the weakness of laws and structural and organizational problems in the organization of collecting and selling property are property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proprietary Property
  • Government's Economic Goals
  • Confiscation and Confiscation
  • Contraband