موضوعیت و ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

10.22034/lc.2024.437420.1443

چکیده

ادله اثبات جرم مجموعه وسایلی است که در مراجع قضائی جهت اثبات دعوی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی در این موارد می‌گوید: احکام دادگاه ها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین براساس آن حکم صادر شده است. نقش مهم ارائه دلیل  و موضوعیت داشتن آن در مسائل حقوقی و رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها واجد اهمیت فراوانی است که در ادله اثبات دعوا به آن پرداخته شده است. اهمیت  موضوعیت دلیل در آیین دادرسی مدنی تا بدان جا است که گفته شده حق بدون دلیل مانند کالای بدون ارزش است و دلیل است که حق را زنده می کند. اما سوال مهمی که در این خصوص مطرح می شود آن است که موضوع دلیل در اثبات دعوا چیست؟ برای مشخص کردن موضوع دلیل، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که چه چیزی با دلیل اثبات می شود؟ برای پاسخ دادن به این سوال، در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای به بررسی  موضوعیت و  ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهیم پرداخت. یافته های این پژوش نشان می دهد که در حقوق کیفری ایران موضوعیت ادله است که قانون مجازات اسلامی 1392 به آن تصریح کرده و طبق آن قاضی ملزم به صدور حکم براساس آن می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Subjectivity and Proof of Crime in the Islamic Penal Code Approved in 2012

نویسنده [English]

  • Sadegh Banitarafian Havizavi
Master's student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Evidence to prove a crime is a set of elements that are used in judicial authorities to prove a claim. Article 166 of the Constitution says in these cases: Court rulings must be documented based on legal articles and principles, and the ruling was issued on the basis of that ruling. An important role Presenting the reason and its relevance in legal issues and dealing with judicial cases in the courts is of great importance, which has been discussed in the proofs of the lawsuit. The importance of the relevance of the reason in the civil procedure is as far as it is said "right without reason, It is like a commodity with no value" and "it is proof that revives the right". But the important question that is raised in this regard is what is the issue of evidence in proving a lawsuit?  In order to determine the issue of reason, the question must first be answered, what is proved by reason? In order to answer this question, in this research, we will investigate the subjectivity and proofs of the crime in the Islamic Penal Code approved in 2013 using a descriptive-analytical method and based on library sources. The findings of this study show that in Iranian criminal law, evidence is the subject of the Islamic Penal Code of 2012, and according to it, the judge is required to issue a sentence based on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proof of Crime
  • Objectivity
  • Islamic Penal Code