جرائم مالیاتی با دیدگاه کیفر شناختی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22034/lc.2024.434849.1431

چکیده

منابع درآمد دولت را می توان به دو دسته منابع درآمدی مالیاتی و منابع درآمدی غیرمالیاتی تقسیم نمود؛ بیشتر درآمد دولت از مالیات ها تامین می گردد؛ که مردم هر کشور در قبال استفاده از امکانات و منابع عمومی باید پرداخت نمایند که در سند چشم انداز توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کشور ما نیز پیش بینی شده است. در سال 1366 قانون مالیات های مستقیم به تصوب رسیده که در سال 1394 مورد اصلاح قرار گرفته و در ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به جرائم مالیاتی پرداخته شده و مصادیق آن ذکر گردیده است. در پژوهش پیش رو سعی گردیده تا به تفکیک، جرائم مالیاتی شناسایی شده و مصادیق مندرج در قانون برای مودیان مالیاتی ذکر گردد و عناصر تشکیل دهنده این جرائم مشخص و سعی گردد با شناسایی اعمال و رفتاری که براساس قانون جرم مالیاتی محسوب می گردد؛ در جهت کاهش این جرائم گام برداشته و راهی برای پژوهش های بیشتر در این خصوص هموار  گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tax Crimes with an Approach to Penology in Iranian Law

نویسنده [English]

  • Sayyedeh Faezeh Fatemi
Master's student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The government's sources of revenue can be classified into two categories: tax-based and non-tax-based. The majority of the government's revenue is generated through taxes, which citizens in every country are required to pay for the use of public facilities and resources. This obligation has been enshrined in our country's economic development and resilient economy outlook document. The Direct Tax Law was approved by the parliament in 1988 and was revised in 2015. Article 274 of the Amended Direct Tax Law deals with tax offenses, and the various types of these offenses are mentioned. In current research, it has been tried to mention identified tax crimes and evidence inserted in law for tax payers and determine elements constituting these crimes and trying to take step in direction of reducing these crimes through identifying behaviors and actions which are considered tax crime based on law and also level path for more research in this field.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Crimes
  • Tax Evasion
  • Criminology
  • Tax
  • Taxpayers