واکاوی سیر تکوینی پدیده مجرمانه نسل کشی در بستر تاریخی

نوع مقاله : ترجمه ای

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران (مترجم مسئول)

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

3 استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/lc.2023.416995.1401

چکیده

نسل ­کشی در تمام مناطق جهان و در تمام دوره ­های گذشته ارتکاب یافته است. گرچه این عبارت آن اندازه شفاف و واضح است لیکن بسیاری از مردم هنوز بر این باورند که نسل­ کشی مشکل کشورهای فقیر، یا کشورهای خودکامه، یا کشورهای «دیگر» است. درک این نکته که نسل ­کشی می ­تواند در هر مکان و هر زمان رخ دهد بسیار مهم است. به این ترتیب ما سپر دفاعی خود را رها نمی­ کنیم و به طور مداوم مراقب علائم هشداردهنده هستیم. مطالعات موردی در این نوشتار نشان می­ دهد که چگونه نسل  ­کشی در چندین مکان و زمان توسعه یافته است. ما در این نوشتار جهان را از آفریقا به آسیا، به خاورمیانه، به اروپا و به اقیانوسی می­  رسانیم و بر منطقه یا کشور خاصی تمرکز نمی­ کنیم. ما در اینجا برای واکاوی سیر تکورینی پدیده نسل­  کشی به دورانی می ­رویم که  نسل ­کشی حتی یک کلمه به شکل امروزین نبود و اصلاً وضع نشده بود تا جرم­ انگاری شده و برای آن تعیین کیفر گردد. هنگام خواندن این مطالعات موردی، سعی بر شفاف­ سازی نکات هشداردهنده است، هشدار این که نشل­ کشی متعلق به زمان یا مکانی خاص نیست بلکه در هر برهه از زمان یا هر منطقه قابلیت ارتکاب دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Evolution of the Criminal Phenomenon of Genocide in the Historical Context

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javanbakht 1
  • Minoo Mohammadei 2
  • Kiomars Kalantari daroonkela 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran (Corresponding Translator)
2 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran
3 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Genocide has been committed in all regions of the world and in all past periods. Although this phrase is so clear and clear, many people still believe that genocide is the problem of poor countries, or autocratic countries, or "other" countries. It is very important to understand that genocide can happen anywhere and anytime. In this way, we do not let down our guard and are constantly on the lookout for warning signs. Case studies in this article show how genocide has developed in several places and times. In this article, we cover the world from Africa to Asia, to the Middle East, to Europe and to the ocean, and we do not focus on a specific region or country. Here, to analyze the evolution of the phenomenon of genocide, we are going to an era when genocide was not even a word in its current form, and it was not established at all to be criminalized and punished for it. While reading these case studies, an attempt is made to clarify the warning points, the warning that kidnapping does not belong to a specific time or place, but can be committed at any time or in any region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genocide
  • International Criminal Law
  • Global Phenomenon