بررسی ضرورت افشاء وجود قرارداد تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث و لزوم صیانت از افشاء سایر اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین الملی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.413350.1387

چکیده

بی‌طرفی و استقلال در فرآیند داوری جزء اصول اساسی محسوب می‌گردد و منافع تأمین‌کننده مالی و شخص تأمین مالی شده آن‌قدر ارزش ندارد که به خاطر آن داوری بین‌المللی را با خطر مواجه نمود. تلاش‌های مختلفی برای تسهیل افشاء به ‌منظور ارزیابی تعارض منافع بالقوه انجام ‌شده‌ است. میان رویکردهای مختلف تفاوت‌های مهمی وجود دارد. بعضی از این رویکردها، افشای نظام‌مند را تکلیف می‌کنند، درحالی‌که دیگر رویکردها تنها اختیار داوران برای دستور به افشاء را تأیید می‌نمایند. به نظر می‌بایست افشای نظام‌مند مورد توجه قرار گیرد. به رغم ضرورت اطلاع داوران از هویت تأمین‌کننده مالی برای جلوگیری از تعارض منافع داور و فارغ از الزام‌آور نبودن دستورالعمل مربوط به تعارض منافع در داوری بین‌المللی و با وجود قوانین و قواعد داوری راجع به ‌ضرورت استقلال و بی‌طرفی داور، لازم است به ‌منظور صیانت از داوری، ضرورت افشاء وجود قرارداد «تی پی اف» و هویت تأمین‌کننده مالی مورد توجه قانون‌گذاران و سازمان‌های داوری قرار بگیرد. چالش دیگری که «تی پی اف» با آن دست‌به‌گریبان است، نگرانی شخص تأمین مالی شده درخصوص محرمانگی و مصونیت از افشاء اطلاعات اوست. به‌ منظور حل اصولی این چالش ضرورت دارد از طریق تصویب قانون، یا توسعه تفسیر قوانین و قواعد ناظر به مصونیت از افشاء اطلاعات به تأمین‌کننده ثالث، به دنبال پاسخگویی و حل این چالش اساسی در «تی پی اف» برآمد. پیش از آن صرفاً می‌توان به متقاضی استفاده از «تی پی اف» یا شخص تأمین مالی شده انعقاد قرارداد عدم افشاء و در اختیار قرار دادن حداقل اطلاعات را پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Necessity to Disclose the Existence of Contract in Third Party Funding in International Arbitration and Privilege

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahdi Asadi
PhD student in International Trade and Investment law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Impartiality and independence in the process of arbitration are basic principles, and the interests of the funder and funded parties are not so important to threaten international arbitration. Various attempts have been made to facilitate disclosure as a way of evaluating potential conflicts of interest. There are significant differences between various approaches. Some of them consider systematic disclosure an obligation, while others argue that arbitrators are the only parties that can issue orders for disclosure. Thus, it seems that systematic disclosure should be considered. Though arbitrators have to know the identity of the funding party to prevent the arbitrator conflict of interest, the non-obligatory nature of guidelines on conflict of interest in international funding, and the laws and regulation of arbitration concerning an arbitrator’s independence and impartiality, the necessity of disclosing the existence of a TPF contract and the funding party’s identity has to be considered by legislators and arbitration organizations as a way of safeguarding arbitration. Another challenge that TPF faces is the funding party’s concerns about confidentiality and privilege. Solving this challenge in a logical manner makes it necessary to pass new laws or expand and interpret the existing laws and regulations regarding the privilege to third-party funding parties. However, before achieving the above goal, signing a non-disclosure agreement and the provision of minimal information can be offered to the parties applying for TPF or the funded parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Party Funding in International Arbitration (TPF)
  • Conflict of Interest
  • Necessity of Disclosure
  • Privilege