بررسی دلایل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن (از نظر حقوق ادبی و هنری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

10.22034/lc.2023.414779.1391

چکیده

 
مقررات معاهده برن حامی حقوق مؤلفان است و همین حمایت سبب تشویق متفکران و اندیشمندان و موجب گسترش فرهنگ و پیشرفت علوم و فنون در داخل هر کشور خواهد شد. امتیاز عمده قابل استفاده برای یک کشور در تبعیت از معاهده‌ برن، این است که آثار پدیدآورندگانش به طور خودکار در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می‌شوند و در نتیجه پدیدآورندگان از توسعه بازارها برای آثارشان نفع اقتصادی می‌برند. سال‌ها است که موضوع عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن و مشکلاتی که به واسطه‌اش گریبان هنر را خواهد گرفت، صحبت شده است. ایران در حال حاضر از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ برای حفظ حقوق مؤلف تصویب کرده، استفاده می‌کند. وجه مشخصه این‌قانون هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای داخلی کشور است. موضوع عدم رعایت حق مؤلف تقریبا در تمامی شاخه‌های هنری و ادبی به چشم می‌خورد و جالب آن که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منتشر می‌شوند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن از نظر حقوق ادبی و هنری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's non-adherence to the Berne Convention (in Terms of Literary and Artistic Rights)

نویسنده [English]

  • Sulmaz Karimi
Master's student in private law, Islamic Azad University, Shiraz branch, Shiraz, Iran
چکیده [English]

 
The provisions of the Berne Treaty support the rights of authors, and this support will encourage thinkers and intellectuals, and will cause the spread of culture and the advancement of science and technology within each country. The main advantage that can be used for a country in compliance with the Berne Treaty is that the works of its authors are automatically protected in all member countries of the treaty, and as a result, the authors benefit economically from the development of markets for their works. For years, the issue of Iran not joining the Berne Convention and the problems that will affect art have been discussed. Iran is currently using the law on the protection of the rights of authors, writers and artists, which was approved in 1969 to protect the rights of the author. The characteristic feature of this law is that the limits of its implementation are within the internal borders of the country. The issue of not respecting the author's right can be seen in almost all artistic and literary branches, and what is interesting is that they are also published with the permission of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. In this research, the reason for Iran's non-adherence to the Berne Convention in terms of literary and artistic rights has been investigated using a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Berne Convention
  • Intellectual Property
  • Literary Property
  • Copyright
  • Iranian Law