اصول رسیدگی به جرایم بورس اوراق بهادار در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی، دوبی، امارات متحده عربی (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2023.408251.1378

چکیده

ورود به بازار و مبادلات پول و کالا در برخی موارد همراه با بروز اختلافات ناشی از این امر است. برای این منظور نیز بایستی با توجه به مبانی، اهداف، کارکردهای اقتصادی و ابعاد مختلف این بازارها، اصولی را به عنوان اصول حقوقی زیربنای نظام حقوقی بازار اوراق بهادار معرفی کرد. اصل منصفانه بودن بازار، اصل شفافیت بازار و اصل نظم و نظارت بر بازار را می‌توان به عنوان اصول حاکم بر بازارهای اوراق بهادار ذکر کرد. این اصول کلی می‌تواند اصول جزئی‌تری نظیر رقابت منصفانه، برابری در امکان استفاده از اطلاعات، عدم تبعیض و دسترسی منصفانه به بازار را دربربگیرد. به نظر می رسد اصول مهم دادرسی در رسیدگی به جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران به خاطر وجود مقام‌های قضایی در هیأت داوری و ضمانت اجرای مقرر در قانون جنبه‌های کلی‌تری از رابطه‌های حقوقی را پوشش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The principles of Dealing with Stock Exchange Crimes in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Naser Ghasemi 1
  • Mohammad Kamali 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
2 Ph.D. in criminal law and criminology, Islamic Azad University, United Arab Emirates branch, Dubai, United Arab Emirates (Corresponding Author)
چکیده [English]

Entering the market and exchanging money and goods in some cases is accompanied by disputes arising from this. For this purpose, according to the foundations, goals, economic functions and different dimensions of these markets, some principles should be introduced as the legal principles underlying the legal system of the securities market. The principle of market fairness, the principle of market transparency, and the principle of market order and supervision can be mentioned as the principles governing the securities markets. These general principles can include more detailed principles such as fair competition, equality in the possibility of using information, non-discrimination and fair access to the market. It seems that the important principles of proceedings in dealing with crimes related to the stock exchange in Iran cover more general aspects of legal relations due to the presence of judicial authorities in the arbitration board and guaranteeing the implementation of the law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Exchange and Securities
  • Iranian Law
  • Proceedings