مشروعیت استناد به دکترین حفاظت از اتباع خارج از قلمرو از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/lc.2023.406809.1374

چکیده

  حفاظت از اتباع خارج از کشور یک دکترین حقوقی است و به معنای مداخله نظامی دولتی در جهت حفاظت از جان اتباعش در سرزمین دولت دیگر می‌باشد. عده‌ای از طرفداران این دکترین تلاش دارند تا با تفسیری موسع از ماده 51 منشور ملل متحد و همچنین عرفی نامیدن دکترین مذکور، این عمل را دفاع مشروع قلمداد ‌کنند؛ بدین معنی که  اتباع کشورها که در خارج از قلمروآن‌ها حضور دارند جزیی از سرزمین‌شان محسوب می‌شوند و از همین رو، حمله به آن‌ها به منزله حمله به کشور متبوع این افراد تلقی شده و حق دفاع مشروع برای آن کشور محفوظ است. همچنین عده‌ای نیز تلاش داشته اند تا دکترین مذکور را در زمره حمایت دیپلماتیک قرار دهند و دولت‌ها را محق بدانند که در موارد مقتضی از تبعه خود حمایت نظامی به عمل آورند. نظر به این مسئله، پژوهش پیش رو ضمن اشاره به رویه‌های موجود، به بررسی ماهیت و همچنین رویکرد حقوق بین‌الملل نسبت به دکترین حفاظت از اتباع خارج از قلمرو می‌پردازد. به طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به این که در هیچ یک از اسناد بین‌المللی به این موضوع پرداخته نشده است و کشورها و نهاد‌های بین‌المللی نیز در موقعیت‌های مختلف به استناد به این دکترین  به عنوان دفاع مشروع و حمایت دیپلماتیک واکنش منفی نشان داده اند، دکترین حفاظت از اتباع از منظر حقوق بین‌الملل پذیرفته نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legality of Invoking the Doctrine of Protection of Nationals Abroad from the Perspective of International Law

نویسنده [English]

  • Amirabbas Kiani
Master student of International Law, Factuality of Law and Political science, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The protection of nationals abroad is a legal doctrine meaning military intervention by a state to protect the lives of its nationals in the territory of other state. Some Advocates of this doctrine seek to justify it as a valid form of self-defense by broadly interpreting Article 51 of the United Nations charter and also asserting it as a part of customary law. This means nationals of countries who are outside their territory are considered part of their territory and therefore, attacking them is considered an attack on the country of these people, and the right of self-defense is reserved for that country. Furthermore, some have attempted to classify this doctrine under the umbrella of Diplomatic Protection, asserting that the state has the right to offer military protection to its citizens during precarious circumstances. Taking this matter into account, this article will explore the nature and approach of international law towards the doctrine of protection of nationals. Generally, it seems that since the doctrine has not been explicitly addressed in any international document and in addition, several nations and organizations, in various circumstances, have responded unfavorably the use of it as means of self-defense and diplomatic protection, the protection of nationals is not accepted from the point of view of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doctrine of Protection of Nationals
  • Use of Force
  • Self-Defense
  • Diplomatic Protection