جرم شناسی سبز و جرم زیست‌محیطی: جرم شناسی حائز اهمیت در عصر فروپاشی زیست بوم جهانی

نوع مقاله : ترجمه ای

نویسندگان

1 گروه جرم شناسی، دانشگاه فلوریدا جنوبی، تامپا، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا

2 استادیار حقوق جزا و ‌جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (مترجم مسئول)

3 دانشجوی دکتری و مدرس مدعو حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

10.22034/lc.2023.405167.1366

چکیده

مروری بر جرم‌شناسی سبز در ادامه ارائه [توصیف]  شده است. حجم زیاد پژوهش‌ها در این زمینه به سادگی قابل خلاصه‌سازی نیست و به همین دلیل تنها برخی از مسائل کلیدی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است: تعریف جرایم سبز، قلمرو جرایم سبز، درجه‌بندی جرایم سبز، مطالعات تجربی در حیطه جرایم سبز. همچنین جنبه‌های سیاسی اقتصادی این جرایم در این بررسی مورد توجه ویژه قرار گرفته که پایه و اساس جرم‌شناسی سبز است. همچنین ارتباط میان این حوزه و جامعه‌شناسی محیطی، نظریات، گرداب مصرف و تبادل نابرابر زیست بوم در کنار شواهد علمی موجود در مورد کره زمین و حوزه‌های مربوط به ردپای آن [زیست بوم] ، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. مثال‌هایی در این حوزه، در زمینه بزه‌دیدگی انسانی و غیرانسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصری که مداخله بشری، کره زمین را به سمت فروپاشی زیست‌بوم حرکت می‌دهد؛ ضروری است که رشته‌های دانشگاهی مختلف، توجه ویژه‌ای را به انحلال بوم‌شناختی، تخریب زیست بوم و تولید/مصرف بی‌رویه معطوف کنند که بخش ویژه‌ای از مسائل جرم‌شناسی سبز هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

جرم شناسی سبز و جرم زیست‌محیطی: جرم شناسی حائز اهمیت در عصر فروپاشی زیست بوم جهانی

نویسندگان [English]

  • Michael J. Lynch 1
  • Sayed Alireza Mirkamali 2
  • Amin Hajivand 3
  • Ali Khosh Manzar 4
1 partment of Criminology, University of South Florida, Tampa, FL, USA
2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Ira (Responsible Translator)
3 Doctoral student and guest lecturer of law, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
4 Bachelor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University, Mashhad, Iran