تحلیل حقوقی و جرم شناختی نقش زنان در گروهک‌های تروریستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری و مدرس مدعو حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 مدرس مدعو و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران

10.22034/lc.2023.400140.1353

چکیده

 
یکی از مؤلفه‌های برجسته و مهم در برخورد با مسئله تروریسم بررسی جنسیت است تا بر اساس آن تجربیات و اهداف زنان در پیوستن به این گروه‌ها برجسته‌تر شود. افزایش حضور و فعالیت زنان در اقدامات تروریستی به‌ویژه با تشکیل دولت اسلامی داعش باعث شد توجه به مسئله جنسیت در تحقیق و پژوهش‌های مربوط به تروریسم پررنگ‌تر شود.رسالت و هدف گروهک‌های تروریستی در جذب زنان نشان از این است که این گروه به هر یک از زنانی که خواهان پیوستن به آن هستند دقیقاً آرمان و هدفی را وعده می‌دهند که در مورد آن کمبود و محدودیتی در زندگی عادی افراد احساس می‌شود؛ به‌بیان‌دیگر زنان از نظر داعش دیگر عضو قابل‌ترحم و قربانی جامعه نیستند بلکه به‌عنوان عضوی مهم و دارای اهمیت استراتژیک می‌باشند که می‌توانند نقش‌های مهم و اصلی رهبری و فرماندهی سازمان را نیز برعهده‌گرفته داشته باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مشارکت زنان در گروهک‌های تروریستی از منظر اقسام نقش آفرینی و علل آن خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal and Criminological Analysis of the Role of Women in Terrorist Groups

نویسندگان [English]

  • Neda Gahremanzadeh 1
  • Amin Hajivand 2
  • Davood Alizadeh 3
1 Master's student in criminal law and criminology, Rushdieh Institute of Higher Education, Tabriz, Iran (Corresponding Author)
2 Doctoral student and guest lecturer of law, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 Visiting lecturer and Director of the Department of Criminal Law and Criminology, Rushdieh Institute of Higher Education, Tabriz, Iran
چکیده [English]

 
One of the prominent and important components in dealing with the issue of terrorism is to examine gender so that the experiences and goals of women in joining these groups become more prominent. The increase in the presence and activity of women in terrorist acts, especially with the formation of the Islamic State of ISIS, made attention to the issue of gender in research and research related to terrorism more prominent The mission and goal of terrorist groups in attracting women shows that this group promises each of the women who want to join it exactly an ideal and a goal that is felt as a lack and limitation in the normal life of people; In other words, from the point of view of ISIS, women are no longer pitiable and victimized members of society, but as important and strategically important members who can assume the important and main roles of leadership and command of the organization. This research will investigate the participation of women in terrorist groups with a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation of Women
  • Gender
  • Terrorism
  • Terrorist Groups
  • Active Role