دزدی دریایی در آب‌های سومالی به مثابه تهدیدی علیه امنیت و حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

4 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2023.387207.1315

چکیده

 
دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. دزدی دریایی از جمله مباحثی است که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است و مغفول مانده است. به همین علت است که ذهنیت‌ها از این پدیده در سطحی‌ترین نوع خود باقی مانده است. درواقع دزدی دریایی کم‌وبیش در آب‌های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی‌های تجاری را غارت می‌کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی‌های تجاری اعمال می‌شود. اهمیت دزدی دریایی از آن جهت نیست که دزدان ناکام گذاشته شوند بلکه از آن حیث قابل پردازش است که اولا کمابیش مبادلات اقتصادی و تجاری کشورها از طریق دریا صورت می‌گیرد و ثانیا کمتر کسی باور دارد که دزدی دریایی همچنان وجود دارد و انجام می‌شود. رشد فزاینده دزدی دریایی در سال‌های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش‌های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی‌شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Piracy in Somali Waters as a Threat to Security and International Law

نویسندگان [English]

  • Jamshid Siah Mansour 1
  • Hedayat Hasanpor 2
  • Ahmadreza Emtehani 3
  • Zahra Faraji 4
1 Master of Police Command and Management, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
2 PhD student in Public Law, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Iran
3 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran
4 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

 
Piracy is simply any illegal act of violence by a private (non-governmental) ship in the high seas against another ship with the intention of looting. Piracy is one of the topics that has not been seriously addressed and has been neglected. It is for this reason that the mentalities of this phenomenon have remained in their most superficial form. In fact, there is more or less piracy in the waters of the world, and some people rob commercial ships with specific goals and according to their needs, which is a special terrorism applied to commercial ships. The importance of piracy is not because the thieves are defeated, but it can be processed because, firstly, most of the economic and commercial exchanges of countries take place through the sea, and secondly, few people believe that piracy still exists and is being carried out. The increasing growth of piracy in recent years, especially on the coast of Somalia, has led to various global reactions. Several countries, including Iran, have sent their naval forces to the Gulf of Aden and the coast of Somalia in an effort to protect international shipping and, of course, their commercial interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piracy
  • Somali Coast
  • International Criminal Law
  • Jurisdiction