راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشگاه تابناک، لامرد، ایران (نویسنده مسئول)

2 دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه تابناک، لامرد، ایران

10.22034/lc.2023.401208.1358

چکیده

 
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در زمینه حقوق اقتصادی مطرح است، بحث فساد مالی مقامات دولتی است. سوءاستفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظام‌های اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورها (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجه‌ها به این مسئله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالی پدیده‌ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود و راهکارهای مبارزه خاص را می‌طلبد. از جمله مهم‌ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی مقامات دولتی در سطح خرد و کلان می‌گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با مدنظر قراردادن هدف پژوهش مبنی بر بررسی راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران باید همچون کشورهای مترقی با حاکمیت قانون در نظام مالی کشور، انضباط مالی ایجاد نمود تا در پناه قواعد و شفافیت ایجاد شده توسط قانون بتوان با فساد مقابله نمود. برای مبارزه با معضل فساد مالی تدابیر جدی و مؤثری وجود دارد؛ استخدام و بکارگیری افراد شایسته، انتصاب و ارتقاء شغلی برابر ضوابط معین، گزارش‌دهی به عموم، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی به منظور مقابله با فساد مالی، به کار رفته است، که اگر این اقدامات به درستی انجام شود، نتایج ملموس و اثربخشی در مبارزه با فساد مالی بر جای می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Solutions to Fight against Financial Corruption of Government Officials in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Sajjad Moradi 1
  • Amirhasan Abolhasani 2
1 Master of Criminal Law and Criminology, Tabnak University, Lamerd, Iran (Corresponding Author)
2 Ph.D. in criminal law and criminology, lecturer at Tabnak University, Lamerd, Iran
چکیده [English]

 
One of the most important challenges in the field of economic law is the issue of corruption of government officials. Abuse of government power for personal gain is an event that is common in the administrative and political systems of different countries. Financial corruption with its various dimensions exists in all countries (more or less). Our country is also struggling with this problem and attention has been focused on this issue and the need to fight it for some time.. Financial corruption is a complex phenomenon with multiple causes and effects, which is raised in various cultural, political and economic dimensions and requires specific combat solutions. Among the most important of these factors is the deprivation of economic freedom, which through the excessive interference of the government and related institutions, creates the basis for the spread of financial corruption of government officials at the micro and macro levels. In the present research, with the descriptive and analytical research method of the theoretical materials and considering the purpose of the research is to investigate the solutions to fight against the financial corruption of government officials in Iranian law, as a result, like progressive countries with the rule of law in the country's financial system, discipline created finance so that corruption can be dealt with under the protection of rules and transparency created by the law. There are serious and effective measures to fight the problem of financial corruption; Hiring and employing competent people, appointing and promoting jobs according to certain criteria, reporting to the public, monitoring the property and assets of government officials, are among the most important measures that are taken in many legal systems in order to deal with financial corruption. , has been used, which if these actions are done correctly, will leave concrete and effective results in the fight against financial corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fight
  • Corruption
  • Government Officials
  • Iranian Rights