نقش سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران

10.22034/lc.2023.401114.1356

چکیده

 
ازجمله موضوعات فناورانه نوین همراه با فضای مجازی، کاربرد بیت کوین به عنوان یک ارز مجازی و رمزارز به جای پول سنتی می‌باشد. ویژگی‌های منحصر به فرد بیت کوین باعث تفکیک این نوع ارز مجازی از دیگر ارزهای مجازی گردیده است؛ چراکه این نوع ارز مجازی به دلیل قرار نگرفتن در سامانه‌های پرداخت سنتی، این حوزه را با مشکلاتی مواجه ساخته است؛ به طوری که از طرفی آن را از تنظیم انداخته است و از طرف دیگر قوانین پرداخت سنتی جایی برای این نوع ارز ندارد؛ لذا، همین موضوع باعث شده تا بیت کوین نسبت به ارزهای مجازی دیگر جذابیت بیشتری برای بزهکاران مالی-اقتصادی داشته باشد و منجر به جرائم اقتصادی چون پولشویی، کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و... گردد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به مطالعه سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها (بیت کوین) پرداخته است؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال چنین جرائمی که از استفاده از رمزارزها پدید می‌آید، نخست، سیاستی منفعلانه (ممنوعیت استفاده) بوده است، ولیکن در حال حاضر سیاست واقع بینانه‌تری را که شبیه سیاست، «منتظر بمان و ببین» است در پیش گرفته است. براساس این سیاست، بانک در زمینه تأیید اصالت رمزارزها ضامن نبوده و جهت مدیریت و ثبات قیمت آن‌ها هیچ گونه سازوکاری اعمال نمی‌کند و ریسک و خطر ناشی از سرمایه‌گذاری با خود سرمایه گذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Iran's Criminal Policy in the Management of Cryptocurrencies

نویسندگان [English]

  • Mostafa Karami Pour 1
  • Mona Rajabzade Baghi 2
1 Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Al-Mustafa Al-Alamiya Society, Qom, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Criminal Law and Criminology, Tolo Mehr Institute of Higher Education, Qom, Iran
چکیده [English]

 
Among the new technological issues associated with virtual space is the use of Bitcoin as a virtual currency and cryptocurrency instead of traditional money. The unique features of Bitcoin have separated this type of virtual currency from other virtual currencies; Because this type of virtual currency has faced problems due to not being included in traditional payment systems; so that on the one hand it has been deregulated and on the other hand traditional payment rules have no place for this type of currency; Therefore, this issue has made bitcoin more attractive to financial-economic criminals than other virtual currencies and leads to economic crimes such as money laundering, fraud, smuggling of goods and currency, etc. The current research has studied Iran's criminal policy in the management of cryptocurrencies (Bitcoin) with a descriptive-analytical method; The results of the research indicate that Iran's criminal policy against such crimes that arise from the use of cryptocurrencies has been a passive policy (prohibition of use), but now a more realistic policy, which is similar to the policy, is waiting. "Stay and see" has been undertaken. According to this policy, the bank is not a guarantor in the field of verifying the authenticity of cryptocurrencies and does not apply any mechanism to manage and stabilize their prices, and the risk and risk of investing is with the investor himself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Currency
  • Cryptocurrency
  • Bitcoin
  • Economic Crime
  • Criminal Policy