قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات در فقه، حقوق و رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نورواحد دماوند، دماوند، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2023.394846.1335

چکیده

افزایش نرخ تورم در ایران و کاهش ارزش پول، مسئله احراز قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات را مطرح نموده است. در مورد لزوم پرداخت ثمن از سوی بایع فضول اختلافی به چشم نمی‌خورد بلکه اختلاف نظرها برای زمانی است که ارزش کالا افزایش یافته و ارزش ثمن پرداختی کم شده باشد. برای جبران این ضرر ناروا، اختلاف جدی میان فقها، حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد که نیازمند ساماندهی نظرات موجود و رسیدن به یک نقطه مشترک به منظور جلوگیری از تضییع حق خریدار جاهل است. علیرغم صدور رای وحدت رویه شماره 733 توسط دیوان عالی کشور این مشکل همچنان باقی است. به نظر می‌رسد که پرداخت قیمت روز مبیع از سوی بایع فضول به مشتری به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است زیرا افزایش قیمت ممکن است بر نرخ شاخص بانکی تورم پیشی گیرد. لذا عدالت معاوضی، اقتضای صدور حکم براساس ارزش روز مبیع را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Scope of the Unauthorized Seller's Guarantee of Payment of Compensation in Jurisprudence, Law and Judicial Procedure

نویسندگان [English]

  • Abbas Bagheri 1
  • Siavash Razi 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, Payam Noor University, Damavand Branch, Damavand, Iran
2 Senior expert in private law, Islamic Azad College, Kashan branch, Kashan, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

 
The increase in the inflation rate in Iran and the decrease in the value of the currency have raised the issue of determining scope of the unauthorized seller's guarantee of payment of compensation. There is no dispute about the need to pay the price from the unauthorized seller, but the differences of opinion are for the time when the value of the goods has increased and the value of the price paid has decreased. To compensate for this unjust loss, there are serious differences between jurists and legal scholars and in the judicial procedure, which requires organizing and reaching a common point to prevent the right of the ignorant buyer. In spite of the issuance of unanimous ruling No. 733 of the Supreme Court, this problem still remains. It seems that paying the price on the day of sale by the unauthorized seller to the customer is closer to justice and fairness because the price increase may exceed the inflation rate of the bank index. Therefore, exchange justice requires the issuance of a judgment based on the value on the day of sale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unauthorized Transaction
  • Belonging to Another Person
  • Compensation
  • Devaluation
  • Inflation Rate