دیپلماسی دفاعی اختلافات مرزی هیرمند و عدم پیروی معاهداتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین‌الملل محیط زیست، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

10.22034/lc.2023.398594.1346

چکیده

زمینه و هدف: تلاش‌های افغانستان برای مهار آب‌های رودخانه هیرمند و هریرود برای حمایت از بازسازی و توسعه پس از جنگ، ایران را نگران کرده است. دولت ایران توسعه کشاورزی افغانستان و فعالیت‌های سدسازی را تهدیدی برای امنیت آب در استان‌های شرقی و شمال شرقی آن می‌داند. با وجود معاهدات فی مابین دو دولت اما ابتکار همکاری کماکان غیرمؤثر است. در این راستا بی‌میلی افغانستان به مذاکرات، سیاست‌های پیچیده منطقه‌ای، رفتار مسالمت‌آمیز ایران و تنش‌های شهروندی مرزی از جمله مسائلی است که دیپلماسی ناموفقی در این خصوص رقم خورده است. این پژوهش با هدف تأکید بر نادیده گرفته شدن حق‌آبه ایران در استان سیستان و بلوچستان و همچنین تعیین رویکرد مشخص برای مهار این معضل انجام پذیرفته است.
روش: پژوهش حاضر در چهارچوب مطالعات کتابخانه‌ای و به روش توصیفی نگارش یافته و بر اساس ضرورت و اهمیت موضوع انجام شده است.
یافته ها: در این راستا یافته پژوهش حاضر بر این است که الزاما دیپلماسی مبتنی بر گفتگو جوابگوی حقوق از دست رفته نیست و بایستی دیپلماسی دفاعی در جهت حفظ امنیت و صلح در دستورکار باشد.
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد راهبرد دیپلماسی دفاعی بتواند راهگشای موضوع هیرمند در جهت مخاطرات زیست محیطی و امنیتی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Defense Diplomacy of Hirmand's Border Disputes and Non-Compliance of Treaties

نویسندگان [English]

  • Sobhan Tayebi 1
  • Sanaz Abolghasemi 2
1 PhD in International Environmental Law, Lecturer, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Ph.D. Student, Department of Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Context and Purpose: Afghanistan's efforts to control the waters of the Hirmand and Harirud rivers to support postwar reconstruction and development have worried Iran. The Iranian government considers Afghanistan's agricultural development and dam-building activities as a threat to water security in its eastern and northeastern provinces. Despite the treaties between the two governments, the cooperation initiative is still ineffective. In this regard, Afghanistan's reluctance to negotiate complex regional policies, Iran's peaceful behavior and border citizenship tensions are among the issues that have resulted in unsuccessful diplomacy in this regard. This research has been carried out with the aim of emphasizing the neglect of Iran's rights in Sistan and Baluchestan Province and also determining a specific approach to curb this problem.
Method: The present research was written in the framework of library studies and descriptive method and was done based on the necessity and importance of the subject.
Finding: In this regard, the findings of the present research are that dialogue-based diplomacy is not necessarily the answer to lose rights and defense diplomacy should be on the agenda to maintain security and peace.
Result: It seems that the defense diplomacy strategy can be the solution to the issue of Hirmand in the direction of environmental and security risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hirmand
  • Water Right
  • Treaty Dispute
  • Iran
  • Afghanistan