مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از بیماری کروناویروس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق، موسسه آموزش عالی رهجویان دانش، بوشهر، ایران

10.22034/lc.2023.166430

چکیده

در آستانه سال 1399 شمسی جهان با پدیده خطرناک و فراگیری به نام ویروس کرونا موسوم به کووید-19 رو به رو شد. این ویروس خساراتی سهمگین را بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد آورد. مسئله­ای که علاوه بر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی نیز برخوردار است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در فقه امامیه و حقوق داخلی ابعاد مختلف مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از بیماری کروناویروس و عوامل رافع مسئولیت اشخاص حقیقی تبیین شود. در منابع فقهی و حقوقی مبانی متعددی برای مسئولیت مدنی اشخاص از جمله اتلاف، تسبیب و لاضرر، و غیره در نظر گرفته شده که نه تنها تعمد، بلکه حتی هرگونه غفلت و سهل انگاری در رعایت دستورالعمل­های بهداشتی در شرایطی که با مخاطره بیماری کرونا در کشور مواجه باشیم اشخاص دارای مسئولیت باشند، لیکن در شرایطی مسئولیت از اشخاص ناقل به موجب قواعد فقهی چون احسان و اقدام قابل انتقال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil liability of Private Individuals Caused by the Coronavirus

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Maghsoodi 1
  • Hamid Soleymani 2
1 Master of private law, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Law Department, Rahjoyan Danesh Institute of Higher Education, Bushehr, Iran
چکیده [English]

On the threshold of 2020; the world was faced with a dangerous and pervasive phenomenon called the coronavirus or Covid-19. The virus led to severe damage to private individuals and legal entities. In addition to various social, cultural, and economic dimensions, it also has legal aspect. In the present study, an attempt has been made to explain the various aspects of civil liability of private individuals resulting from the coronavirus and the factors that relieve individuals of responsibility by examining Imamiyah jurisprudence and domestic law. In jurisprudential and legal sources, several principles have been considered for the civil liability of individuals, including waste, causation, harmlessness and premonition, and so on. The people are responsible not only intentionally but also for any negligence in following the medical instructions in a situation where we face the risk of Corona epidemic in the country. But in some circumstances, responsibility can be transferred from the transferor according to jurisprudential rules such as charity and action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Outbreaks and Transmission of Coronavirus
  • Private Individuals