رویکرد قانون مجازات اسلامی نسبت به پیشگیری از جرم در جرائم اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه علمی کاربردی اهواز، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

10.22034/lc.2023.160849

چکیده

امنیت موهبتی است که در سایه آن زندگی جریان می‌یابد و با فقدان آن نبض هستی به کندی می‌گراید و در نبودش حیات می‌میرد. در دهه‌های اخیر تحت تاثیر دگرگونی‌های سریع و شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان و وقوع انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات که ویژگی اساسی دنیای امروز است؛ از یک سو فرصت‌ها و شرایط و میزان ناهنجاری‌های اجتماعی افزایش یافته است و از سوی دیگر امکان و توان مبارزه ومقابله با این کجروی‌ها بسیار بیشتر از گذشته شده است. اهمیت سیاست‌ها، برنامه‌ها و تدابیر پیشگیری از جرائم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرائم غیر‌قابل انکار است. در جرم‌شناسی پیشگیرانه، پیشگیری به این معنا است که؛ با به کارگیری فنون مختلف به منظور جلوگیری از بزه‌کاری به استقبال جرم رفته و از آن پیشی گرفت. سوالی که در این مقاله مطرح می باشد، این است که  مجازات تدوین شده در قانون مجازات اسلامی تا چه حدی موثر بوده و رویکرد آن به کدام سمت و سوی حرکت نموده است؟ این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش در آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approach of the Islamic Penal Code Towards Crime Prevention with the Approach of Juvenile Crimes

نویسندگان [English]

  • Ali Karimi 1
  • Sadegh Fetili 2
1 Master of Criminal Law and Criminology, lecturer at Ahvaz University of Applied Sciences, Ahvaz, Iran (Corresponding Author)
2 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

 
Security is a gift in the shadow of which life flows and with its absence the pulse of existence slows down and life dies in its absence. In recent decades, under the influence of rapid and tremendous economic, social and cultural transformations around the world and the occurrence of the information and communication technology revolution, which is the basic feature of today's world; On the one hand, the opportunities and conditions and the amount of social anomalies have increased, and on the other hand, the possibility and ability to fight against these deviations has become much greater than in the past. The importance of policies, programs and measures to prevent crimes due to the ineffectiveness of the criminal justice system it is undeniable with crimes. In preventive criminology, prevention means that; by using different techniques to prevent delinquency, it welcomed the crime and surpassed it. The question raised in this article is to what extent the punishment compiled in the Islamic Penal Code has been effective and in which direction has its approach moved? This article is written in a descriptive research method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preventive
  • Criminals
  • Children
  • Social Protection
  • Islamic Penal Code