تجاوز به معلولین: اولین پژوهش اینترنتی مرتبط با تجاوز به افراد معلول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور مرکز رشت، رشت، ایران (مترجم مسئول)

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

10.22034/lc.2023.160280

چکیده

 پدیده دیوتیسم تحت عنوان تجاوز به معلولین زیاد مورد تحقیق و مطالعه قرار نگرفته است. برای بررسی و تحقیق درباره این که آیا این افراد دچار اختلال های روحی یا روانی هستند یک نظرسنجی اینترنتی از یک جمعیت آماری دویست و نه نفری صورت گرفته و نظرات و واکنش های آن ها در ارتباط با این موضوع ثبت شد. در اولین مشاهدات، پی بردیم که اکثر قریب به اتفاق این افراد به خاطر فعالیت جنسی مرتکب این عمل می شدند. گروه دیگر به واسطه تشویق تحریک شخص معلول به این اقدام سوق پیدا می کردند، این گروه از افراد برخلاف گروه قبلی به خاطر ترجیحات جنسی در ایجاد رابطه جنسی با افراد معلول یک مقاربت جنسی سالم و بدون هیچ گونه ناراحتی خواهند داشت. تحقیق آینده جهت تایید اطلاعات به دست آمده از این تحقیق ضرورت دارد. این مقاله در قالب ترجمه و به صورت تحلیلی و آماری به نگارش در آمده است و در صدد پاسخ به این سوال است که تجاوز به معلولین چگونه و آمار این تجاوز به زبان آمار در چه سطحی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sexual Attraction Toward Disabilities: The First Internet Research Related to Rape Of Disabled People

نویسندگان [English]

  • Sadegh Fetili 1
  • Mohammad Fetili 2
  • Ebrahim Moghaddam 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
2 Master of English Language Teaching, Payam Noor University, Rasht Center, Rasht, Iran (Corresponding translator)
3 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Lecturer at Ahvaz University of Science and Technology, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The phenomenon of Devotism under the title of rape of the disabled has not been researched and studied much. To verify whether devotees have characteristics suggestive of a paraphilia behavior, an ad hoc internet questionnaire was developed to study a population of 209 subjects enrolled from online devotee communities. In the first observations, we found that the vast majority of these people committed this act because of sexual activity. The other group was led to this act by encouraging the stimulation of the disabled person, this group of people, unlike the previous group, will have a healthy sexual intercourse without any discomfort due to sexual preferences in having sex with disabled people. Future research is necessary to confirm the information obtained from this research. This article has been written in the form of translation and analytically and statistically, and it aims to answer the question of how the rape of the disabled is and at what level the statistics of this rape will be in the language of statistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Devotism
  • Sexual Impotence
  • Rape