تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی توسط ایالات متحده آمریکا در پرتو قواعد حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22034/lc.2023.160274

چکیده

از مهم ترین ابزارهای موجود برای دستیابی به عدالت کیفری بین‌المللی، دیوان کیفری بین‌المللی می‌باشد که در همین راستا این دیوان از سال 2016 اقدام به بررسی جنایات ارتکابی اتباع ایالات متحده آمریکا در افغانستان نمود. در واکنش به این عمل، ایالات متحده آمریکا قضات و افراد در ارتباط با دیوان را تحریم نمود که این عمل با بازخوردهایی متفاوت از دولت‌ها روبرو شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع، سپس تحریم اشخاص به خصوص قضات در حقوق بین‌الملل و نهایتا تعهدات بین‌المللی ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که تحریم قضات از یک طرف، مصونیت قضات دیوان را که برای استقلال قضایی آن ها لازم است خدشه‌دار نموده و از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا، با تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی، تعهدات بین‌المللی خود را از جمله تعهدات عام‌الشمول که اجرای آن ها برای نیل به عدالت کیفری لازم است نقض کرد. نهایتاً این که اقدام ایالات متحده آمریکا ناشی از سیاست آن دولت و منافع خود بوده است و بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل قابل توجیه نمی‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sanctioning of International Criminal Court Judges by United States of America from the Perspective of International Law

نویسنده [English]

  • Sayyed Saeed Daeioleslam
PhD student of International Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
One of the most important possible ways to achieve international criminal justice may be International Criminal Court, which has been investigating the crimes committed by US citizens in Afghanistan since 2016. In response, the United States sanctioned ICC judges and individuals in connection with ICC, which received various reactions from different states. This article, using a descriptive-analytical method, first examines the jurisdiction of the court in dealing with the issue, then the sanctioning of persons, especially judges, in international law, and finally the international obligations of the United States of America, and it comes to the conclusion that, on the one hand, the sanctioning of judges is the immunity of judges. violated the court, which is necessary for their judicial independence, and on the other hand, the United States of America, by sanctioning the judges of the International Criminal Court, violated its international obligations, including general obligations, the implementation of which is necessary to achieve criminal justice. Finally, the action of the United States of America was caused by the policy of that government and its own interests and cannot be justified based on the rules of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Sanction
  • Immunity of Judges
  • War Crimes