جایگاه شعب تخصصی کوزوو در نظام عدالت کیفری جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.158498

چکیده

 
استان خودمختار کوزوو در فاصلة سال‌های 1998 تا 2000 میلادی صحنة درگیری نظامی میان ارتش آزادیبخش کوزوو و نظامیان صرب بود. با صدور اعلامیة استقلال کوزوو در سال 2008 میلادی تحقیقاتی پیرامون اقدامات ارتش آزادیبخش کوزوو در این بازة زمانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا انجام شد که خروجی این تحقیقات، وقوع رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی این گروه را تأیید می‌نمود. به منظور رسیدگی به اتهامات مطروحه در این گزارش، در سال 2014 میلادی میان اتحادیه اروپا و دولت کوزوو در باب ایجاد یک محکمة اختصاصی توافقی صورت گرفت و مطابق آن  شُعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی کوزوو تأسیس شد. محاکم بین‌المللی کیفری از منظر تکامل تاریخی ذیل چهار نسل تقسیم بندی می‌شوند که از این منظر، شُعب تخصصی کوزوو ذیل نسل سوم از محاکم بین‌المللی کیفری تعریف  می‌شود. اهمیت جایگاه عدالت کیفری جهانی در فرآیند صلح و امنیت بین‌المللی ایجاب می‌کند تا این محکمة جدید و کمتر شناخته شده به عنوان کارگزار عدالت کیفری جهانی از منظر ساختار، صلاحیت‌ها و رویة قضایی مورد ارزیابی شکلی و ماهوی قرار گرفته تا از این رهگذر تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف، راملاحظه کنیم. آنچه از مداقه در اسناد مربوطه و رویة عملی شُعب تخصصی کوزوو به دست می‌آید، عدم ارائة تعریف دقیق از جرم ناپدیدسازی اجباری اشخاص و فعالیت توأم با تأنی شُعب تخصصی است که به عنوان نقاط ضعف مورد توجه واقع شده است. در عین حال باید از لزوم مهارت قضات در حقوق کیفری به عنوان معیار تصدی و دقت فراوان و پرداختن به جزئیات مرتبط در انشاء رای به عنوان نقاط قوت نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of the Kosovo Specialist Branches in Global Criminal Justice System

نویسندگان [English]

  • Mostafa Fazaeli 1
  • Arash Maleki 2
1 Associate Professor of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
2 PhD student of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

 
Between 1998 to 2000, the autonomous province of Kosovo faced an armed conflict between the Kosovo liberation army and Serbian belligerents. Due to the issuance of the declaration of independence of Kosovo in 2008, an investigation took place regarding the behaviors of Kosovo liberation army members by the parliamentary assembly of the Council of Europe resulted in confirmed violent and humiliating behaviors by members of this group. In 2014, The European Union and the government of Kosovo reached an agreement on establishing a special tribunal regarding charges within the investigation report, and subsequently, the Kosovo specialist department & specialist prosecutor's office were established. From the perspective of historical evolution, International criminal tribunals divide into four generations, and the specialist branches of Kosovo is below international criminal tribunals. The importance of the position of global criminal justice in the process of international peace and security requires that this new and little-known court as an agent of global criminal justice be evaluated formally and substantively from the point of view of its structure, competences and judicial procedure, in order to strengthen its strengths and Let's consider the correction of weak points. What we obtained by studying relevant documents and practical precedent of the specialist branches of Kosovo are the failure to provide a precise definition of the crime of forced disappearance of persons and the slow activity of the specialist branches as weak points. At the same time, it should be mentioned the necessity of judges' skill in criminal law as a criterion for tenure and great accuracy and attention to related details in drafting the judgment as strengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Law
  • Specialist Branches of Kosovo
  • Global Criminal Justice
  • Domestic Courts