حمایت کیفری از حقوق نسل های آینده در اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.154311

چکیده

حقوق نسل ­های آینده، حقوقی است که به موجب آن منابع طبیعی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل می­ شود و از مباحث مهم و پایه ترمیم عدالت بین نسلی می ­باشد. از بُعد بین ­المللی سه مصداق برای مفهوم حقوق نسل ­های آینده متصور است: اول، بر هر نسلی لازم است از منابع طبیعی حفاظت نماید. دوم، با بهره ­برداری از منابع طبیعی لطمات جبران ناپذیری به آن وارد نگردد. سوم، منابع طبیعی متعلق به همه نسل ­ها می­ باشد و دلیلی بر این که متعلق به نسل خاصی باشد وجود ندارد. نگرانی در مورد حقوق نسل ­های آینده، درد مشترک همه بشریت است و استفاده بی­ رویه از منابع طبیعی توسط نسل فعلی، موجب بروز نگرانی­ هایی برای نسل­ های آینده گردیده که در این راستا مجامع بین ­المللی بر خود وظیفه دانسته جهت شناسایی حقوق نسل ­های آینده و حمایت از آن گام مهمی بردارند که در ابتدا مفهوم حقوق نسل ­های آینده با تصویب منشور ملل متحد 1945 و سپس با صدور اعلامیه استکهلم 1972 وارد حقوق بین الملل گردید که در اسناد الزام آور و غیر­الزام ­آور بدان پرداخته شده و به تبع آن وارد حقوق داخلی کشورها گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Protection of the Rights of Future Generations in International Documents

نویسندگان [English]

  • Adel Sarikhani 1
  • Mostafa Karami Pour 2
1 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
2 Doctoral student of criminal law and criminology, Al-Mustafa Al-Alamiya Society, Qom, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

 
The rights of the future generations are the rights by which the natural resources that have been inherited from the previous generation to the current generation are transferred to the next generation and are important topics and the basis of the restoration of intergenerational justice. From the international perspective, there are three examples for the concept of the rights of future generations: First, it is necessary for each generation to protect natural resources. Second, by exploiting natural resources, irreparable damage should not be done to it.  Third natural resources belongs to all generations and there is no reason to be attached to a particular generation. Worrying about the rights of future generations is the common pain of all humanity, and the indiscriminate use of natural resources by the current generation has caused concerns for future generations, and in this regard, international assemblies have considered it their duty to recognize the rights of the future generations and its protection has taken an important step that initially the concept of the rights of future generations entered international law with the ratification of the United Nations Charter in 1945 and then with the issuance of the Stockholm Declaration in 1972, which was addressed in binding and non-binding documents and accordingly Entered the internal laws of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rights
  • Future Generations
  • International Documents
  • Binding Documents
  • Non-Binding Documents