اصل منع اعاده پناهندگان از منظر اسناد حقوق بشری با تاکید بر پناه جویان زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.154255

چکیده

در‌ طول قرن اخیر جامعه بشری بیشتر درگیر مشکلات زیستی چون تبدیل شدن زمین­های حاصلخیز به بیابان، سیلاب ناشی از کمبود یا بیش از حد بارش، آتشفشان، طوفان و زلزله و غیره بوده که منجر به کوچ ساکنین این مناطق و ظهور پناه جویان زیست محیطی شده است. چالش اساسی که در این پژوهش نیز به دنبال بررسی آن هستیم به رسمیت شناختن این نوع پناهندگی از سوی اسناد بین المللی و دولت ها و رعایت اصل منع اعاده ایشان به کشورشان می ­باشد. به طور کلی تمام پناه جویان در هر کجای دنیا که باشند دارای حقوقی می­ باشند که کشور پذیرنده ایشان ملزم به رعایت این حقوق است. اما آنچه از نتایج پژوهش حاضر حاصل گردید این است که همواره در جهت حمایت بین المللی از پناه جویان زیست محیطی، در جهت عدم اعاده و دیگر حقوق ایشان، در اسناد و مجامع بین المللی کمبودهایی وجود دارد. در این راستا طرح ریزی یک کنوانسیون بین المللی برای حمایت آن ها، می ­تواند حاکی از یک تغییر پارادایم در نظام بین­ المللی حقوق بشر و چهارچوب های حمایتی معطوف به تضمین حیات شرافتمندانه­ انسان باشد. همچنین در این بین نباید از مشارکت و همکاری دولت­ ها در به رسمیت شناختن این نوع پناهندگان و حقوق آن ها، حمایت و اجرای اصل منع اعاده در موردشان، غافل ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principle of Prohibition of Repatriation of Refugees from the Perspective of Human Rights Documents with Emphasis on Environmental Refugees

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Khorsandi 1
  • Asgar Jalalian 2
1 Master of International Law, Payam Noor University, South Tehran Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Associate Professor of International Law, Payam Noor University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
During the last century, human society has been more involved in biological problems such as the conversion of fertile lands into deserts, floods due to lack or excessive rainfall, volcanoes, storms and earthquakes and etc which have led to the migration of the residents of these areas and the emergence of environmental refugees. The main challenge that we seek to examine in this study is the recognition of this type of asylum by international instruments and governments and the observance of the principle of Prohibition of repatriation of refugees to their country. In general, all asylum seekers have rights that the host country is required to respect. However, what was obtained from the results of the present research is that there are always deficiencies in international documents and assemblies in the direction of international protection of environmental asylum seekers, in the direction of non-restoration and other rights of them. In this regard, the design of an international convention to protect them could indicate a paradigm shift in the international human rights system and supportive frameworks aimed at ensuring a dignified human life.  Also, in the meantime, the participation and cooperation of governments in recognizing this type of refugees and their rights, supporting and implementing the principle of prohibition of repatriation in their case was neglected

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environnemental Refugees
  • The Principle of Prohibition of Repatriation of Refugees International Documents
  • Human Rights