مبانی نظری حاکم بر کنترل تسلیحات نظامی با تأکید بر مواضع متعارض سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.153417

چکیده

رژیم حقوقی حاکم بر مقوله کنترل تسلیحات نظامی به مواضع حقوقی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی پیرامون تولید، تجارت و استفاده از سلاح دلالت دارد که با مطالعه متن اسناد بین‌المللی مرتبط با این حوزه می‌توان به مواضع حقوقی محل بحث پی برد. جمیع اسناد بین‌المللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات نظامی هدفی مشترک مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از رهگذر وضع قواعدی جهت کنترل تولید، تجارت و استفاده از سلاح را دنبال می‌کنند لیکن به دلیل وجود مبانی نظری متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، نسخه تجویزی هر یک از اسناد بین‌المللی جهت علاج این معضل بین‌المللی متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی چگونه دیدگاهی نسبت به تولید، تجارت و استفاده از سلاح دارند و تعارض رویه سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردی نمو پیدا می‌کند؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش فوق از روش توصیفی-تحلیلی و در بعضی از موارد از روش مقایسه‌ای استفاده نموده اند. نتیجه کلی پژوهش ضمن شرح و نقد مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، بر عوامل توجه جامعه بین‌المللی به مسئله تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملل متحد و مواضع قابل نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Foundations of Military Weapons Equipment Control with an Emphasis on Contradictory Stands of UN and WTO on Conventional Military Weapons Trade

نویسندگان [English]

  • Pouria Ebrahimzadeh 1
  • Somayeh Rahmanian 2
1 Master of International Law, Islamic Azad University, Mashhad branch, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of International Law, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran (corresponding author)
چکیده [English]

The legal regime of military weapons  equipment control refers to the legal stands of states and international organizations on manufacturing, trading, and utilizing weapons. These legal stands can be realized by reviewing the relevant international documents. All of the international documents on the military weapons equipment control seek the common goal of maintaining international peace and security by setting certain regulations to control the production, trade, and use of weapons. However, since there are various theoretical foundations for the military weapons equipment control, international documents differ in the solutions that they offer for this international problem. This study aims to address the views of these theoretical foundations regarding the production, trade, and use of weapons in addition to determining the conflicts in the approaches adopted by the UN and the WTO to the conventional military weapons equipment trade. For this purpose, the authors used a descriptive-analytical method and they also employed a comparison method in some cases. The general research results explained and criticized the existing theoretical foundations for the military weaponry control. The results also emphasized the admirable activity of the UN and the condemnable stand of the WTO with regard to the conventional military weapons equipment trade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arms Control
  • Arms Trade
  • Conventional Arms
  • United Nations
  • World Trade Organization