مقایسه رکن مادی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای با سنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

2 طلبه دروس خارج حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم ‌شناسی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی ارس، ارس، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.153416

چکیده

کلاهبرداری رایانه‌ای و سنتی از جرایم مبتلی به در جامعه است. علیرغم شباهت در اسم، این دو دارای وجوه تفاوت و شباهت‌هایی هستند. البته این جرم رایانه‌ای، تشابه و تفاوت‌های دیگری نیز با همان جرم به شکل سنتی دارد (مثل ادله اثبات و صلاحیت محاکم)؛ اما در این مقاله، همان‌طور که از عنوان آن پیدا است؛ تنها به تبیین شباهت و تفاوت‌های آن‌ جرایم، از حیث رکن مادی پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش آن است که مهم‌ترین نتایجی که از مقایسه این دو بزه و بررسی چالش‌های میان آن‌ها به دست می‌آید، چیست؟ در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای برخلاف کلاهبرداری سنتی، اغفال و فریب بزه‌دیده شرط تحقق جرم نیست. همچنین، از حیث نتیجه، انتفاع مرتکب و ضرر به دیگری وجوه تشابه این دو بزه است اما بردن مال در کلاهبرداری رایانه‌ای (برخلاف سنتی) جزو نتیجه حاصله در رکن مادی آن نبوده بلکه بخشی از رفتار حصری در قسمت دوم رفتار فیزیکی این جرم و موضوع آن بزه است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه‌ای است و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Actus Reu of the Crime of Computer Fraud with Traditional

نویسندگان [English]

  • Ali Paidarfard 1
  • Javad Naderi ooj Boghzi 2
  • Ahmadreza Emtehani 1
1 Master of Criminal Law and Criminology, Mofid University of Qom, Qom, Iran
2 Student outside Qom seminary, PhD student in Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Aras International Campus, Aras, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Computer and traditional fraud is one of the most common crimes in society. Despite the similarities in the names, the two have differences and similarities. Of course, this computer crime has other similarities and differences with the same crime in the traditional form (such as evidence and jurisdiction of courts); But in this article, as the title, only the similarities and differences of those crimes in terms of the actus reus have been explained. The main question of the research is what are the most important results that can be obtained from comparing these two crimes and examining the challenges between them? In the crime of computer fraud, unlike traditional fraud, taking advantage of one’s credulity and deception of the victim is not a condition for the realization of the crime. Also, in terms of result, the perpetrator's profit and harm to another is the similarity of these two crimes, but taking property in computer fraud (unlike traditional) is not part of the result in its actus reus, but part of the exclusive behavior in the second part of the physical behavior of this crime and subject It is a crime. The research method of this research is library and resources related to this subject have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actus Reus
  • Computer Fraud
  • Traditional Fraud