آثار کرونا بر عدالت کیفری اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.147174

چکیده

با ظهور کرونا وجوه مختلف زندگی بشری دچار تحول و تحت تأثیر قرار گرفت و با چالش‌های جدی‌ای مواجه گردید. یکی از سطوح متأثر از کرونا، عدالت کیفری به‌ویژه در حوزه‌ اطفال بزهکار است. آثار مهم کرونا بر مسئله عدالت کیفری اطفال مربوط به نرخ ارتکاب جرایم، کیفیت رسیدگی و پاسخ‌دهی به جرایم و اعمال ضمانت اجرا‌های قانونی بر اطفال بزهکار و حقوق و الزامات لازم الرعایه در رابطه با اطفال محروم از آزادی در دوران کرونا می‌شود. ازاین‌رو، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که تأثیر ویروس کرونا بر نظام عدالت کیفری از حیث نرخ ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان، الزامات و بایسته‌های حاکم بر نظام پاسخ‌دهی و الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی در ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و آمار و ارقام منتشر شده در رسانه‌ها و یا تحصیل شده از مراجع رسمی توسط پژوهشگر با مطالعه تطبیقی به کشور ایالات متحده آمریکا در صدد پاسخگویی به سؤالات تحقیق بر خواهد آمد. با توجه به مطالعات صورت گرفته و اقدامات انجام‌ شده در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا این نتیجه مستفاد می‌شود که کاهش نرخ ارتکاب جرایم در دوران کرونا از حیث نرخ ارتکاب جرایم، اتخاذ نظام پاسخ‌دهی‌ نرم از جمله سازوکارهای کاهنده جمعیت کیفری نظیر تعلیق تعقیب دعوای کیفری، میانجیگری کیفری، تعلیق اجرای کیفر‌، مجازات جامعه مدار از حیث بایسته‌های حاکم بر نظام پاسخ‌دهی، استفاده از تدابیر مناسب جهت تأمین بهداشت و سلامت زندانیان، فراهم آوردن موجبات ارتباط‌های مجازی برای تحصیل و ملاقات با والدین از حیث الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی با شدت و حدت متغیر در دو نظام حقوقی از جمله مهم‌ترین تحولات متأثر از کرونا در قلمرو مورد بحث در حیطه‌ عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران و ایالات متحده آمریکا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corona Virus Effects on Juvenile Delinquency with Respect to USA Law

نویسنده [English]

  • Peyman Dolatkhah Pashaki
PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the advent of corona, various aspects of human life were transformed and affected and faced with serious challenges. One of the levels affected by corona is criminal justice, especially in the field of juvenile delinquency. The important effects of Corona on the issue of juvenile criminal justice are related to the rate of crime, the quality of prosecution and response to crimes, and the enforcement of legal guarantees for juvenile delinquents and the rights and requirements to be observed in relation to children deprived of their liberty during Corona. Therefore, this article seeks to answer the question of how the Corona virus affects the criminal justice system in terms of juvenile delinquency rates, requirements and requisites governing the accountability system and requirements for protection of juveniles deprived of liberty in Iran and the United States of America. This article will try to answer the research questions by descriptive and analytical method and by using library resources and statistics published in the media or obtained from official sources by a researcher with a comparative study in the United States. According to studies and measures taken in Iran and the United States, the conclusion is that reducing the rate of crimes committed during the corona in terms of crime rates, adopting a soft responding system, including mechanisms to reduce the criminal population, such as suspending criminal prosecution, criminal mediation, Suspension of punishment, community-based punishment in terms of the requirements of the accountability system, use of appropriate measures to ensure the health of prisoners, providing virtual connections for education and meeting with parents in terms of support for children and adolescents deprived of liberty with The intensity and variability of the variables in the two legal systems is one of the most important developments affecting the corona in the area in question in the field of criminal justice for children and adolescents in Iran and the United States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Juvenile Delinquency
  • Diversion
  • the Right to Health